Slovník pojmov

A B C Č D E F H I K L M N O P R S Š U V Z Ž

Všeobecné poistné podmienky

Zovšeobecnené podmienky pre určité poistné druhy. Ide najmä o podmienky vzniku a zániku poistnej zmluvy, charakteristiku pojmu poistná udalosť, podmienky, za ktorých sa poskytne poistná náhrada, podmienky a výška platenia poistného a podobne.
Sponzorované odkazy