Slovník pojmov

A B C Č D E F H I K L M N O P R S Š U V Z Ž

Solventnosť

Dostatok disponibilných zdrojov na krytie všetkých potrieb a záväzkov v príslušnom čase. V poisťovníctve to znamená schopnosť poisťovne plniť všetky svoje záväzky v stanovenom termíne.
Sponzorované odkazy