Slovník pojmov

A B C Č D E F H I K L M N O P R S Š U V Z Ž

Provízia

Z latinčiny, odmena obchodnému zástupcovi, alebo inému sprostredkovateľovi obchodu za činnosť spojenú s uzavretím obchodu. V poisťovníctve ide o odmeňovanie obchodných zástupcov a externých pracovníkov vykonávajúcich dojednávanie poistných zmlúv a údržbu poistení. Viď heslá "nábor poistenia", "obchodný zástupca", "dôverník". V poisťovacej praxi sa označuje aj ako "produkčná odmena", "inkasná odmena".
Sponzorované odkazy