Slovník pojmov

A B C Č D E F H I K L M N O P R S Š U V Z Ž

Poisťovňa

Právny (podnikateľský) subjekt, ktorý má oprávnenie vykonávať poisťovaciu alebo zaisťovaciu činnosť. Môže byt špecializovaný na realizáciu niektorého druhu poistenia, niektoré skupiny poistených, na niektoré riziká, alebo je univerzálnou poisťovňou. Viď heslo "poisťovateľ".
Sponzorované odkazy