Slovník pojmov

A B C Č D E F H I K L M N O P R S Š U V Z Ž

Poisťovanie

Činnosť zaoberajúca sa dojednávaním poistenia (viď heslo "nábor poistenia"). V širšom zmysle slova ide o celý súbor pracovných postupov súvisiacich s poisťovacou činnosťou. Patrí sem nábor poistenia, reklama, dojednávanie poistenia, jeho správa a likvidácia poistných udalostí.
Sponzorované odkazy