Slovník pojmov

A B C Č D E F H I K L M N O P R S Š U V Z Ž

Poistník

Osoba (fyzická alebo právnická) ktorá uzavrela s poisťovňou poistnú zmluvu. Táto je povinná platiť poistné a má práva stanovené v poistnej zmluve.
Sponzorované odkazy