Slovník pojmov

A B C Č D E F H I K L M N O P R S Š U V Z Ž

Poistné odvetvie

Samostatné skupiny poistení členených podľa rovnorodosti poistného rizika. V podmienkach slovenského poisťovníctva sú to tieto základné odvetvia: poistenie majetku, poistenie osôb, poistenie zodpovednosti za škody, nemocenské a dôchodkové poistenie t.j. sociálne poistenie a zdravotné poistenie.
Sponzorované odkazy