Slovník pojmov

A B C Č D E F H I K L M N O P R S Š U V Z Ž

Poistné druhy

Samostatné skupiny poistení členených podľa rovnorodých skupín poistených objektov a rovnakých, alebo príbuzných rizík. Sú to napr. jednotlivé poistenia majetku, osôb a podobne (napríklad: poistenie budov, motorových vozidiel a podobne).
Sponzorované odkazy