Slovník pojmov

A B C Č D E F H I K L M N O P R S Š U V Z Ž

Poistná suma

Je v poistnej zmluve dohodnutá, alebo právnym predpisom určená čiastka do výšky ktorej poisťovacia spoločnosť poskytne poistnú náhradu. Môže sa určiť pre jednu poistnú udalosť, pre poistné udalosti v určenom období alebo ako maximálna čiastka - suma na poistné náhrady počas celého trvania poistenia (napríklad pri dožití).
Sponzorované odkazy