Slovník pojmov

A B C Č D E F H I K L M N O P R S Š U V Z Ž

Poistná rezerva (rezerva poistného)

Časť poistného určená v kalkulácii na krytie budúcich nárokov poisteného, prípadne na krytie mimoriadneho výskytu škôd. Obyčajne sa v poisťovacej praxi týmto pojmom označujú účelové poistné fondy, alebo aj výkyvová prirážka kalkulovaná v netto poistnom.
Sponzorované odkazy