Slovník pojmov

A B C Č D E F H I K L M N O P R S Š U V Z Ž

Poistenie osôb

Poistenie, z ktorého poisťovňa poskytne poistné plnenie poistenému, alebo pozostalým za poškodenie zdravia, úmrtie, alebo dožitia sa stanoveného veku v zmysle dohodnutých poistných podmienok. Základnými rizikami sú úraz, úmrtie, dôchodkové pripoistenie, pohrebné poistenie a podobne.
Sponzorované odkazy