Slovník pojmov

A B C Č D E F H I K L M N O P R S Š U V Z Ž

Poistenec (poistený)

Osoba, ktorej vzniká z titulu uzavretej poistnej zmluvy právo na poistné plnenie, bez ohľadu na to, či poistenie dojednala, alebo bola poistná zmluva dojednaná inou osobou.
Sponzorované odkazy