Slovník pojmov

A B C Č D E F H I K L M N O P R S Š U V Z Ž

Likvidita

Schopnosť podniku uhradiť všetky svoje záväzky v danom termíne. V poisťovnícte ide o schopnosť poisťovne uhradiť svoje záväzky všetkým veriteľom, najmä poisteným aj v budúcich obdobiach a to vo výške stanovenej dohodnutou poistnou zmluvou. Na tento účel si poisťovňa vytvára účelové poistné fondy a rezervný podnikový fond. Viď heslo "solventnosť".
Sponzorované odkazy