Slovník pojmov

A B C Č D E F H I K L M N O P R S Š U V Z Ž

Fond rezerv poistného

Účelový poistný fond (matematické rezervy) určený na krytie výkyvov v poistných plneniach zo životných a dôchodkových poistení (rezervotvorných poistení). Tvorí sa z rozdielu medzi skutočnými výplatami poistných plnení (poistných náhrad) v danom roku a kalkulovanými škodami v rezervotvorných poisteniach a z ďalších zdrojov. Časť tohto fondu je možné použiť na podnikateľskú činnosť poisťovní. Viď heslá "poistná náhrada", "kalkulované škody", "rezervotvorné poistenia", "poistné fondy".
Sponzorované odkazy