Slovník pojmov

A B C Č D E F H I K L M N O P R S Š U V Z Ž

Exot

V poisťovníctve označenie málo sa vyskytujúcich poistení (napr. umeleckých zbierok a podobne). Poistenie sa dojednáva so špecifickými poistnými podmienkami, podľa povahy poistenej veci a požiadaviek poisteného. Pre takéto poistenia nie sú vypracované tlačivá poistných zmlúv a dojednávajú sa na všeobecných poistných zmluvách. Viď heslo "špecifické poistné podmienky".
Sponzorované odkazy