Slovník pojmov

A B C Č D E F H I K L M N O P R S Š U V Z Ž

Dozorný orgán nad poisťovníctvom

Orgán štátnej správy alebo nezávislá inštitúcia, ktorá kontroluje dodržiavanie zákonov o poisťovníctve a ďalších právnych predpisov. Vydáva licencie (povolenia) na výkon poisťovacej a zaisťovacej činnosti, schvaľuje všeobecné poistné podmienky. Navrhuje právne normy v oblasti poisťovníctva. Jeho zmyslom je predovšetkým ochrana oprávnených záujmov poistených. V zmysle zákona o poisťovníctve vykonáva funkciu dozorného orgánu - dozor nad poisťovníctvom pre územie SR ministerstvo financií SR (označuje sa tiež ako "štátny dozor").
Sponzorované odkazy