Slovník pojmov

A B C Č D E F H I K L M N O P R S Š U V Z Ž

Dozorná rada

Zriaďuje sa v podnikateľskej sfére podľa zákona o akciových spoločnostiach. Vykonáva činnosť vrcholného riadiaceho orgánu, ktorý schvaľuje koncepčné zámery, ročnú účtovnú závierku a rozdelenie zisku, navrhuje odvolanie a menovanie riaditeľa. V akciových spoločnostiach je volená zhromaždením spoločnosti. Vykonáva kontrolu hospodárskej činnosti spoločnosti, plnenie koncepčných zámerov a sociálneho programu, navrhuje spôsob rozdelenia zisku a priznanie absolutória predstavenstvu (správnej rade).
Sponzorované odkazy