Slovník pojmov

A B C Č D E F H I K L M N O P R S Š U V Z Ž

Devízový rezervný fond

Účelový poistný fond. Slúži ako dlhodobý zdroj krytia záväzkov vyplývajúcich z poisťovacej a zaisťovacej činnosti, z ktorej vyplýva povinnosť poskytovať poistné plnenie v zahraničnej mene. Tvorí sa na základe osobitného povolenia, z realizovaných devízových príjmov. Používa sa na krytie rozdielu medzi devízovými príjmami a výdavkami bežného roka.
Sponzorované odkazy