Slovník pojmov

A B C Č D E F H I K L M N O P R S Š U V Z Ž

Česko-slovenská asociácia poisťovní

Vznikla 26.4.1991 podpísaním zakladateľskej zmluvy Českou poisťovňou, š.p., Slovenskou poisťovňou š.p., a Kooperatívou, česko-slovenskou družstevnou poisťovňou, a.s. Ide o voľné združenie poisťovní, právnickú osobu. Jej cieľom bolo združovať všetkých poisťovateľov pôsobiacich na území bývalej ČSFR. Zastupovala záujmy svojich členov pri rokovaniach s orgánmi štátnej správy a zahraničnými partnermi. Pripomienkovala navrhované právne predpisy a iniciatívne navrhovala ich tvorbu. Koordinovala odbornú činnosť poisťovní, spracovávala štatistiky poistného trhu. Zaoberala sa výskumom, výchovou pracovníkov a publikačnou činnosťou. Jej orgánmi boli Zhromaždenie, Prezídium na čele s prezidentom, sekretariát na čele s generálnym tajomníkom a štyri odborné sekcie: legislatívna, ekonomická, pre poistenie a zaistenie, pre výskum, vzdelávanie a publikačnú činnosť. K 1.1.1994 sa ČSAP rozdelila na národné asociácie - Slovenskú a Českú asociáciu poisťovní.
Sponzorované odkazy