Slovník pojmov

A B C Č D E F H I K L M N O P R S Š U V Z Ž

Cesia

Z latinčiny, je to postúpenie práva alebo veci. Zmluva, ktorou jedna osoba (cedent) prevádza na druhú osobu (cesionár) pohľadávku, ktorú má voči dlžníkovi.
Sponzorované odkazy