Slovník pojmov

A B C Č D E F H I K L M N O P R S Š U V Z Ž

Brutto poistné

Poistné, ktoré má poistený platiť ako cenu za poskytovanú poisťovaciu službu. Je vypočítané podľa kalkulačného vzorca a obsahuje netto poistné, príspevok na zábranu škôd, režijné náklady a zisk poisťovne (viď heslo "kalkulácia poistného", "kalkulačný vzorec"). Brutto poistné sa môže rozdeliť na poistné obdobia ako bežné poistné.
Sponzorované odkazy