Slovník pojmov

A B C Č D E F H I K L M N O P R S Š U V Z Ž

Asociácia

Zväz, alebo združenie fyzických alebo právnických osôb. V poisťovníctve ide o voľné združenie poisťovní, ktoré zastupuje záujmy členských poisťovní pri rokovaniach s orgánmi štátnej správy a zahraničnými partnermi a inými osobami. Koordinuje a metodicky pomáha pri riešení spoločných odborných problémov členských poisťovní. Jednotlivé asociácie sa zaoberajú aj inou činnosťou, podľa podmienok a potrieb poistovateľov danej krajiny. Asociácie v zahraničí sú organizované ako odvetvové alebo všeobecné. Viď heslo "Slovenská asociácia poisťovní".
Sponzorované odkazy