Metodika hodnotenia TOP 10 - Poisťovne

Poisťovne v rebríčku TOP 10 sú zoradené na základe získaných bodov za posledných 30 dní. 

Poiťovňa získava jeden bod do hodnotenia za:
  1. zobrazenie článku, ktorý bol asociovaný s danou poisťovňou, teda správca servera usúdil, že vybraný článok má súvislosť s danou poisťovňou
  2. odoslanie článku e-mailom, ktorý bol asociovaný s danou poisťovňou, teda správca servera usúdil, že vybraný článok má súvislosť s danou poisťovňou
  3. zobrazenie profilu danej poisťovňou
  4. Kliknutie užívateľa na hyperlinku, bannery, sponzorské odkazy a pod., ak správca servera usúdi, že majú priamy súvis s danou poisťovňou  

Sponzorované odkazy