DDS AXA dosiahla za minulý rok čistý zisk 605 tisíc eur

Čistý zisk penzijnej spoločnosti medziročne klesol o 265 tisíc eur.

Doplnková dôchodková spoločnosť (DDS) AXA dosiahla za minulý rok čistý zisk 605 tisíc eur. Medziročne ide o pokles o 265 tisíc eur. Celkové výnosy spoločnosti za vlaňajšok predstavovali 3,6 mil. eur a celkové náklady 2,8 mil. eur. Vyplýva to zo správy o hospodárení spoločnosti DDS AXA za rok 2016.

Výnosy spoločnosť dosiahla takmer výlučne vo forme poplatkov od klientov, ktoré predstavovali 3,6 mil. eur. Celkové náklady penzijnej firmy pozostávali najmä z ostatných prevádzkových nákladov vo výške 2 mil. eur, z nákladov na odplaty a provízie na úrovni 559 tis. eur a z personálnych nákladov v sume 169 tis. eur.

Aktíva správcu penzijných úspor vo výške 7,2 mil. eur tvoril ku koncu decembra minulého roka len obežný majetok. Vlastné imanie firmy predstavovalo takmer 6,8 mil. eur, z toho 3,6 mil. eur tvorilo základné imanie. Záväzky spoločnosť vykázala vo výške 381 tis. eur.

DDS AXA vznikla transformáciou doplnkovej dôchodkovej poisťovne Credit Suisse Life & Pensions vo februári 2006. Jediným akcionárom spoločnosti je AXA životní pojišťovna, a.s. Praha. S hodnotou majetku v spravovaných doplnkových dôchodkových fondoch v sume takmer 245,5 mil. eur je najmenšou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou na Slovensku.

Vyberáme z poistovne.sk

sunglasses-car-keys

Online porovnávače poistenia auta fungujú na cenových dohodách s poisťovňami. V čom sa líšia?

Online poistenie auta na porovnávacích weboch je cenovo takmer zhodné s cenou v poisťovni. Rozdiel je v pridaných službách
07.05.2021 | redakcia
Čítať viac o Online porovnávače poistenia auta fungujú na cenových dohodách s poisťovňami. V čom sa líšia?
34148_obr

Zmeny v predstavenstve Allianz SDSS

Od 1. mája 2021 nastali v Allianz – Slovenskej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (ASDSS) personálne zmeny. Novými členmi trojčlenného predstavenstva spoločnosti sa stali Agata Aniela Przygoda (40) a Juraj Dlhopolček (42). Nahradili doterajších členov vedenia Petra Karcola a Juraja Liptáka, ktorí zo spoločnosti odchádzajú.
03.05.2021
Čítať viac o Zmeny v predstavenstve Allianz SDSS

Vyberáme z banky.sk