Cudzinci pracujúci na Slovensku. Ako je to so zdravotným poistením ich detí?

Každý rok stúpa počet cudzincov, ktorí pracujú na Slovensku. Ako je to so zdravotným poistením dieťaťa, ktoré sa im narodí?


Ak cudzinec pracuje alebo podniká ako živnostník na Slovensku, jeho dieťa má nárok na verejné zdravotné poistenie. Avšak, splniť musí podmienky.

Rodičia dieťaťa sú zamestnaní na Slovensku


V prvej modelovej situácii
si vezmime ukrajinských rodičov. Otec na Slovensku pracuje, má povolenie na prechodný pobyt. Matka tiež pracovala na Slovensku, má povolenie na prechodný pobyt, teraz odišla na materskú dovolenku. Plánujú naďalej ostať na Slovensku. Otázka teraz znie: bude dieťa zdravotne poistené na Slovensku, alebo na Ukrajine? A je rozdiel, ak matka síce má povolenie na pobyt v SR, no nikde nepracuje?

Matej Neumann, špecialista externej komunikácie a hovorca zdravotnej poisťovne Union, vysvetľuje, že ak matke vznikol nárok na poberanie dávky v materstve, poberanie dávky je považované za zárobkovú činnosť a matka v tomto prípade ostáva zdravotne poistená. Ak nárok na poberanie dávky nevznikol, v prípade ak nemá na území SR trvalý pobyt, nárok na zdravotné poistenie zaniká.
Takisto dodáva, že v prípade, ak je zákonný zástupca poistený v ich zdravotnej poisťovni (osoba z tretích krajín, napríklad Ukrajina, Srbsko) a príde prihlásiť do verejného zdravotného poistenia svoje novonarodené dieťa, ktoré je taktiež cudzincom tretích krajín a ktoré je narodené na území Slovenskej republiky (má slovenský rodný list) alebo iného členského štátu (napríklad Rakúsko a má teda rakúsky rodný list), dieťa prijmú do verejného zdravotného poistenia odo dňa narodenia. Zákonného zástupcu zároveň informujú, že je povinný doložiť do zdravotnej poisťovne Povolenie na pobyt dieťaťa, pričom lehota na doloženie dokladu je 120 dní. V opačnom prípade pristúpi zdravotná poisťovňa k ukončeniu zdravotného poistenia daného dieťaťa.

Podľa Mateja Štepianskeho, PR špecialistu zdravotnej poisťovne Dôvera, ak má nezaopatrené dieťa do 18 rokov veku udelené povolenie na pobyt na Slovensku a aspoň jeden jeho zákonný zástupca má verejné zdravotné poistenie na Slovensku, nárok na poistenie má aj toto dieťa. „Podotýkame, že musí byť poistené v totožnej zdravotnej poisťovni ako jeho zákonný zástupca. Ak zákonný zástupca ukončí verejné zdravotné poistenie na Slovensku, automaticky sa ukončuje aj poistenie dieťaťa,“ vysvetľuje.

Dôležitý je trvalý pobyt. Budete potrebovať doklad


Slávka Gáborová, hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne, v tejto súvislosti uvádza, že pri vzniku verejného zdravotného poistenia platná legislatíva rozlišuje, či ide o dieťa s trvalým pobytom na Slovensku alebo bez trvalého pobytu. Ak vo všeobecnosti budeme hovoriť o dieťati bez trvalého pobytu na Slovensku, také dieťa môže byť verejne zdravotne poistené iba vtedy, ak je verejne zdravotne poistený aspoň jeden jeho rodič, respektíve zákonný zástupca. Zákon ďalej jasne určuje, že v takom prípade môže byť dieťa verejne zdravotne poistené iba v tej zdravotnej poisťovni, kde je poistený jeho rodič. Čiže zdravotná poisťovňa rodiča/zákonného zástupcu je rovnaká ako zdravotná poisťovňa dieťaťa. Od rodiča okrem prihlášky budú vyžadovať aj doklad o nejakom type legálneho pobytu dieťaťa na území SR; predbežne poistí toto dieťa na 120 dní, pretože rodič má lehotu 90 dní od vstupu dieťaťa do SR, respektíve od narodenia v SR na podanie žiadosti o udelenie pobytu. A cudzinecká polícia má 30 dní na vybavenie tejto žiadosti. Ak rodič do 120 dní doklad o legálnom pobyte dieťaťa nepredloží, poistka sa spätne ukončí a prípadné náklady za čerpanú zdravotnú starostlivosť musí rodič za dieťa uhradiť.

Rodičia sú živnostníci


Druhá modelová situácia: prípad je takmer identický ako prvý, no rodičia sú na Slovensku živnostníkmi. Je v tom nejaký rozdiel oproti prvému prípadu? Tu podľa odpovedí hovorcov platí, že odpoveď na obe situácie je rovnaká, pretože nie je rozdiel medzi vykonávanou aktivitou rodičov na Slovensku.

Vyberáme z Poistovne.sk

ohen

Poistenie nehnuteľnosti: Ako je to so škodami pri grilovačke?

Pri varení či grilovaní na záhrade by sme nemali zabúdať na to, že aj malá neopatrnosť môže spôsobiť značné škody na majetku a na zdraví.
06.08.2020 | redakčne upravené
Čítať viac o Poistenie nehnuteľnosti: Ako je to so škodami pri grilovačke?
53526

Nárok na odchodné vzniká len raz a od jedného zamestnávateľa, upozorňuje Sociálna poisťovňa

Ak má zamestnanec uzatvorených viac pracovných pomerov u rôznych zamestnávateľov, ktoré skončí v ten istý deň pre odchod do dôchodku, odchodné mu poskytne len jeden zamestnávateľ.
04.08.2020
Čítať viac o Nárok na odchodné vzniká len raz a od jedného zamestnávateľa, upozorňuje Sociálna poisťovňa

Vyberáme z banky.sk