Čo robiť, ak vám dovolenku "pokazí" teroristický útok

Vzhľadom na aktuálnu situáciu vo svete, aj v bezpečných krajinách môžete zažiť teroristický útok, či ozbrojené nepokoje. Vzťahuje sa na tieto prípady cestovné poistenie?


Podľa marcového prieskumu Eurobarometra vlani každý piaty Slovák zmenil svoje pôvodné dovolenkové plány. Desať percent ako hlavný dôvod uviedlo utečeneckú krízu, len o niečo menší počet sa obáva teroristických útokov. Cestovné kancelárie od začiatku roka hlásia výrazný pokles záujmu o tradičné dovolenkové krajiny ako Egypt, Tunisko alebo Turecko. Začínajú sa orientovať na nové destinácie. Vyzerá to tak, že tento rok bude najviac v obľube Chorvátsko, Taliansko, Španielsko a nesmieme zabúdať ani na Slovensko.

d 2

 

Na čo nezabudnite pred odchodom

Na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí týkajúcej sa cestovania sledujte aktuálne cestovné odporúčania a zoznam rizikových krajín. Odporúčania sa netýkajú iba terorizmu, ale aj ozbrojených konfliktov, štrajkov, epidémií, či prírodných katastrof. Na ďalšej podstránke MZV SR sa môžete dobrovoľne zaregistrovať pred cestou do zahraničia. Keď sa zaregistrujete, ministerstvo vás upozorní na vznik krízových situácií formou SMS, či telefonicky. Poskytnú vám dôležité informácie, včasné varovania pred hroziacim nebezpečenstvom a pomoc v núdzových situáciách (prírodné/živelné katastrofy, epidémie, organizovaný zločin, terorizmus, ozbrojené konflikty).
 

Cestovné poistenie a terorizmus

Sledovať oficiálne cestovné oznamy odporúča aj Helena Kanderková z Allianz –Slovenská poisťovňa: Ak totiž poistený napriek tomu vycestuje do lokality, kde štátne orgány SR odporúčajú zvážiť cestu, resp. neodporúčajú cestovať, prípadne boli uvedené na zozname rizikových štátov (napr. z dôvodu hroziaceho teroristického útoku alebo epidémie) a vznikne poistná udalosť v dôsledku avizovaného rizika, má poisťovňa právo zamietnuť poistné plnenie. Takisto, ak sa v čase vyhlásenia varovania v danej krajine už nachádzate a v primeranej dobe ju neopustíte, poisťovňa môže zamietnuť škodu, ktorá vznikla v súvislosti s vyhláseným rizikom. Všetky ostatné škody, ktoré nevznikli priamo v dôsledku vyhláseného rizika, napríklad štandardné ochorenie, alebo úraz, poisťovňa kryje v plnom rozsahu."

Informácie o bezpečnosti vo vašej destinácii si pred dovolenkou môžete overiť aj na telefónnom čísle asistenčnej služby vašej poisťovne.

lista Neprehliadnite

Môže sa vám stať, že vycestujete do krajiny, ktorá nie je zaradená medzi rizikové a napriek tomu zažijete nečakaný teroristický útok. Vtedy poisťovňa pokryje náklady na liečenie či úraz do výšky poistného limitu. Ak ste utrpeli zranenie alebo inú škodu pri teroristickom útoku, poisťovni nemusíte dokazovať, že sa jednalo o terorizmus. „Klient preukazuje poisťovni doklady týkajúce sa zranenia, či už je to lekárska správa, a samozrejme, ak sa jednalo o teroristický útok, potom určite situáciu riešila polícia, preto klient dokladá aj policajnú správu“, upresňuje Daniela Šulcová z Komunálnej poisťovne.

Teroristický útok preverujú poisťovne na MZV SR a taktiež je definovaný v poistných podmienkach. Pokiaľ v krajine vypukne krízová situácia, môžete sa chcieť vrátiť domov aj skôr. „Ak máte v rámci cestovného poistenia uzatvorené poistenie predčasného návratu, terorizmus patrí medzi dôvody, pre ktoré môžete cestu prerušiť a vrátiť sa späť na Slovensko. V takomto prípade máte nárok na úhradu nákladov na návrat do vlasti. A to dokonca aj v prípade, ak sa nachádzate v krajine, kde sa náhle vyskytol terorizmus a vy síce nie ste priamo v meste a oblasti útokov, ale napriek tomu sa necítite bezpečne,“ odporúča klientom Beata Lipšicová z poisťovne Uniqa .

Kedy vám škodu spôsobenú terorizmom poisťovňa nepreplatí

Ako sme už spomínali, cestovné poistenie vám nepokrýva škody, pokiaľ vycestujete do krajiny, ktorá je označená za rizikovú. Odporúčame vám, aby ste stupeň ohrozenia pred dovolenkou konzultovali s asistenčnou službou poisťovne.

Ďalej z poistného plnenia sú vylúčené škody, pokiaľ sa aktívne zúčastníte na konflikte. Potvrdzuje to aj Zuzana Wagnerová z poisťovne Kooperatíva: „Klient stráca poistné krytie, ak sa vedome zúčastní na vzburách alebo nepokojoch. Ak však je iba náhodnou obeťou, poistné krytie mu platí v plnom rozsahu.“
Nezabúdajte, že na dovolenku si idete oddýchnuť a užiť prázdniny, preto sa vyhýbajte akýmkoľvek zhromaždeniam, ktoré riešia spoločenské problémy danej krajiny. Z nevinného zhromaždenia sa môže stať masaker. „Klientom odporúčame vyhýbať sa masovým zhromaždeniam, pri ktorých je riziko aj náhodnej udalosti (najčastejšie úrazu, prípadne krádeže batožiny) výrazne vyššie. Výluka z poistného krytia je totiž aj v prípade, ak sa klient pri ceste v zahraničí aktívne zúčastňuje verejných zhromaždení, demonštrácií a nepokojov. Zo skúseností vieme, že ak je situácia vyhrotená a zasahujú pri nej bezpečnostné zložky, pri zásahu nezvyknú dostatočne rozlišovať medzi výtržníkmi a ostatnými účastníkmi zhromaždenia či demonštrácie,“
uvádza Milan Janásik z poisťovne Generali.

Pokiaľ sa vám čokoľvek prihodí na dovolenke, radšej kontaktujte asistenčnú službu poisťovne a riaďte sa jej pokynmi. Vaša bezpečnosť je na prvom mieste.
 

Vyberáme z poistovne.sk

woman-checking-phone

Klienti Allianzu môžu riešenie svojej škody sledovať ako doručenie balíka

Po online sprievodcovi škodou v havarijnom a povinnom zmluvnom poistení, môžu odteraz klienti Allianzu sledovať online aj riešenie škody na majetku. Menšie škody na majetku vyrieši Allianz kompletne online. Aj nahlásenie škody je odteraz v Allianzi jednoduchšie.
17.06.2021
Čítať viac o Klienti Allianzu môžu riešenie svojej škody sledovať ako doručenie balíka
hand-on-steering-wheel

Preplatí mi poisťovňa škodu, ak meškám s úhradou poistného?

Čo robí poisťovňa v prípade, ak klient nezaplatí poistné a stane sa mu škodová udalosť? Vyplatí mu poisťovňa celé poistné plnenie, alebo si uplatní postih? Musí klient poistné doplatiť skôr, ako mu poisťovňa vyplatí náhradu škody?
15.06.2021 | Katarína Macková
Čítať viac o Preplatí mi poisťovňa škodu, ak meškám s úhradou poistného?

Vyberáme z banky.sk