Cestovné poistenie GLOBALTRAVEL

GLOBALTRAVEL je komplexné krátkodobé cestovné poistenie. Podľa svojich potrieb si zvolíte pripoistenia, ktoré potrebujete. Poistenie kryje:
  • liečebné náklady spojené s náhlym ochorením alebo úrazom  (lekárske vyšetrenie, hospitalizáciu, nutnú operáciu, lieky, prepravu poisteného do nemocnice alebo bydliska, záchranné práce, predčasný návrat na Slovensko, návštevu chorého, predĺženie pobytu, prepravu dieťaťa a telesných pozostatkov v rámci celého sveta)
K tomuto poisteniu si môžete vybrať pripoistenia:
  • poistenie manuálnej práce
  • poistenie rizikových športov a športových súťaží
  • poistenie batožiny a straty dokladov
  • úrazové poistenie
  • poistenie zodpovednosti za škodu

Vyberáme z banky.sk