Celoročné poistenie liečebných nákladov v zahraničí


Celoročné poistenie liečebných nákladov kryje:
  • výdavky, vzniknuté úrazom alebo ochorením na cestách v zahraničí (lekárske vyšetrenie, ošetrenie, hospitalizáciu, nutnú operáciu, lieky a zapožičanie zdravotníckych pomôcok, prepravu do nemocnice a do SR, záchranné práce a predčasný, návrat do SR, návštevu chorého a predĺženie pobytu, prepravu dieťaťa do vlasti, prepravu telesných pozostatkov)
Neplatí na Slovensku.

Nepretržitá dĺžka pobytu v zahraničí krytá poistením je 42 dní.

Vyberáme z banky.sk