Biela a zelená karta: Legislatíva v roku 2021

Ak ste vlastníkom motorového vozidla, musíte sa pripraviť aj na cestnú kontrolu. Pri nej polícia okrem iného kontroluje aj to, či je vaše vozidlo poistené. Za šoférovanie bez platného PZP môžete dostať pokutu až do výšky 3 320 eur. V minulosti ako doklad uzatvorenia PZP slúžili biela a zelená karta. Tento systém však prešiel niekoľkými legislatívnymi zmenami. O tom, ako tomu bolo v minulosti a ako je tomu dnes, si povieme v našom článku.

hands-grasping-a-steering-wheel

Pred rokom 2021

Pri šoférovaní motorového vozidla je potrebné mať pri sebe nielen vodičský a technický preukaz, ale aj doklad o uzatvorení PZP. V minulosti od vás policajná hliadka mohla vyžadovať potvrdenie o uzatvorení poistenia, ktorým bola Biela karta. Jej platnosť však bola zrušená 1. októbra 2019 a jej funkciu prevzala Zelená karta, ktorou ste predtým preukazovali svoje PZP iba v zahraničí.

Informácie ohľadom potvrdenia o poistení pri škodovej zodpovednosti pritom upravuje vyhláška č. 413/2001 Z.z. Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Náležitosti v súvislosti s PZP sú uvedené aj v zákone č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Legislatívne sa tu upravuje najmä zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Od 1. júla 2020 však nastala opäť zmena, keď tento doklad už nemusí mať výlučne zelenú farbu, ale môže byť aj čierno-biely. Išlo tu najmä o praktický dôvod – vodič motorového vozidla pri jej vybavovaní na pobočke alebo pri jej strate nemusí už čakať na doručenie novej, ale môže si ju jednoducho vytlačiť aj doma.

Vedeli ste, že…
… ročné prechodné obdobie od 1. októbra 2019 do 1. júla 2020 slúžilo najmä na domíňanie zásob zelených formátov karty?

Nedávno však prišlo k ďalšej zmene, a to konkrétne 1. júla 2021. Od tohto dátumu je zelená karta výlučne v čierno-bielom formáte. Zelené prevedenie karty sa zrušilo. Jedným z dôvodov zmeny bola aj súčasná koronakríza, vďaka ktorej začali motoristi uzatvárať svoje PZP väčšinou online. Samozrejme, je tu aj dôvod silnejúcej digitalizácie a komunikácie s poisťovňami.

2021-09-21-zelena-karta

Čo všetko vieme o zelenej karte?

História zelenej karty sa začína písať Smernicou Rady 72/166/EHS z 24. apríla 1972 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovými vozidlami a kontroly plnenia povinnosti poistenia tejto zodpovednosti.

Zelená karta sa v tejto smernici konkrétne zmieňuje v Článku 1 v bode 5. Definuje ju ako medzinárodné osvedčenie o poistení vydané v mene národnej kancelárie v súlade s odporúčaním č. 5 prijatým 25. januára 1949 podvýborom pre cestnú dopravu Výboru Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov pre vnútrozemskú dopravu.

Pochopiteľne, v tom čase táto smernica platila iba pre krajiny ako Španielsko, Portugalsko, Grécko, Anglicko, Švédsko, Dánsko a Fínsko.

V súčasnosti ide už o medzinárodne akceptovaný doklad o zaplatení povinného zmluvného poistenia rozšírený aj pre ďalšie krajiny. Bez tohto dokladu nesmie vozidlo jazdiť po žiadnych verejných komunikáciách v krajinách zapojených do tohto systému.

Okrem časových a identifikačných údajov je na zelenej karte uvedený aj zoznam krajín, v ktorých je platná. Naproti tomu biela karta bola iba dokladom o zaplatení PZP v krajine, kde bolo motorové vozidlo prihlásené, čiže bez medzinárodnej platnosti. To sa však zmenilo od 1. júla 2020, kedy biela karta prebrala funkciu zelenej, a je uznávaná aj medzinárodne.

TIP
Pamätajte na skutočnosť, že rozsah toho, na čo sa PZP vzťahuje, je určený štátom. Ponuka poisťovní ale môže byť ešte rozšírená aj o určité typy pripoistenia. Je preto užitočné porovnať si PZP a vybrať z ponúk jednotlivých poisťovní.

Prečo je teda Zelená karta zelenou? Určite to nemá nič spoločné s ekológiou. Ide iba o jednoduchý dohovor medzi krajinami v súvislosti s jednoznačným farebným identifikátorom – biela farba mala platiť iba doma, zelená aj za hranicami, a to prakticky v celej Európe, v Rusku a v niektorých krajinách severnej Afriky a na Blízkom východe.

Chronológia zmien

Ako sme už v článku zmienili, systém zelenej a bielej karty sa v minulosti niekoľkokrát menil, čo do určitej miery môže vyvolávať informačný chaos. Pripravili sme preto pre vás krátke zhrnutie a chronológiu týchto zmien:
od vzniku platnosti PZP platila až do 1. 10. 2019 na Slovensku Biela karta. V krajinách systému Zelenej karty platila Zelená karta ako doklad o zaplatení povinného poistenia vozidla
  • od 1. 10. 2019 prevzala funkciu bielej karty zelená karta
  • od 1. 7. 2020 sa opäť vydáva aj biela karta, a to s medzinárodnou platnosťou
  • od 1. 7. 2021 sa v krajinách systému Zelenej karty vydávajú už len biele karty, respektíve čierno-biele s medzinárodnou platnosťou.

Súčasné legislatívne výhody

Výhoda týchto zmien spočíva najmä v tom, že poisťovne, ktoré majú so svojimi klientmi dohodnutú e-mailovú komunikáciu, im ju môžu posielať elektronicky, a to vo formáte PDF. Samozrejme, platí to aj pre vydanie zelenej karty. Ľudia si ju už môžu doma jednoducho vytlačiť. Zmenila sa len jej farba. Dokonca už nie je ani obojstranná, ale jednostranná, čo uľahčuje jej tlač.

Pochopiteľne, ak niekto stále ešte preferuje zasielanie dokladov prostredníctvom pošty, je tu možnosť zaslania zelenej karty aj starým spôsobom. Avšak nezabudnite, že doklad v zelenej farbe vydaný pred 1. júlom 2021 platí do konca obdobia uvedeného na karte. Poisťovne už tento doklad v zelenej farbe nevydávajú.

V neposlednom rade je tu aj faktor ekológie. Digitalizácia a elektronická komunikácia je podstatne ekologickejšia ako forma papierová. Samozrejme, je aj menej nákladná.

Záver

Biela a zelená karta si v minulosti prešli niekoľkými legislatívnymi zmenami. Súviseli najmä s ekológiou a elektronizáciou poistenia. Veľký podiel v tom však zohrala aj súčasná koronakríza, vďaka ktorej nastalo výrazne zvýšenie uzatvárania online poistiek.

Najväčšou výhodou súčasnej legislatívy je, že ak si PZP uzatvoríte online, bude vám stačiť karta, ktorú si vytlačíte doma. Poisťovňa vám ju pošle domov prostredníctvom e-mailu, a to vo formáte PDF. Už nemusíte chodiť na pobočku. Šetria sa tým aj náklady poisťovní a veľké množstvo papiera.

Vyberáme z poistovne.sk

IMG_8017-500

Kedy treba prehodnotiť výšku poistného krytia?

Ceny nehnuteľností v rokoch 2009 až 2016 boli relatívne stabilné, potom začali mierne rásť a pandémia začala hnať ceny raketovo hore. Skontrolujte si výšku poistného krytia, či zodpovedá cene vašej nehnuteľnosti. Na toto upozorňujú odborníci.
30.11.2021 | redakcia
Čítať viac o Kedy treba prehodnotiť výšku poistného krytia?
long-tree-trunks-stab-the-sky

Klienti Allianz digitálnou komunikáciou ušetrili už vyše 1000 stromov

Milióny ušetrených dokumentov a obálok klientov Allianz zachránilo 2 hektárový les. Takmer polovica klientov komunikuje s Allianzom elektronicky, pri nových klientoch je to 100 %. Efektívnym nástrojom online komunikácie je portál Môj Allianz.
25.11.2021
Čítať viac o Klienti Allianz digitálnou komunikáciou ušetrili už vyše 1000 stromov

Preplatí vám poisťovňa škodu na aute spôsobenú hlodavcom alebo mačkou?

Rozhryzené káble a hadičky vedia úplne znefunkčniť vozidlo. Pozreli sme sa, či opravu auta vám preplatí poisťovňa, alebo si ju budete musieť uhradiť z vlastného vrecka.
25.11.2021 | redakcia
Čítať viac o Preplatí vám poisťovňa škodu na aute spôsobenú hlodavcom alebo mačkou?

Vyberáme z banky.sk