Asociácia na ochranu práv pacientov navrhuje stiahnuť novelu zákona o zdravotných poisťovniach

Minimálny zdravotný odvod či spoplatnenie podania na úrad pre dohľad sú podľa asociácie len časťou tohto protipacientskeho návrhu.

zdravotnictvo-IvanS

Ministerstvo zdravotníctva by malo stiahnuť návrh novely zákona o zdravotných poisťovniach. Zvýšenie minimálneho zdravotného odvodu, zavedenie poplatkov za podania na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou či byrokratických bariér na zmenu poisťovne sú len časťou z problémových návrhov. Vyplýva to zo stanoviska Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP) SR k návrhu novely zákona o zdravotných poisťovniach, ku ktorému AOPP vzniesla v rámci pripomienkového konania 46 zásadných pripomienok. Návrh novely podľa prezidentky AOPP Márie Lévyovej navyše porušuje základné ľudské práva.

Pri navrhovanom zvýšení minimálnej výšky zdravotných odvodov na 98 eur bez ohľadu na výšku príjmu hrozí podľa AOPP zhoršenie sociálnej situácie významnej časti obyvateľov. „V čase rastúcich cien potravín, energií sa navrhované zvýšenie citeľne dotkne ľudí, ktorí si vo svojom regióne nevedia nájsť prácu na plný úväzok alebo nemôžu mať takýto úväzok napríklad zo zdravotných dôvodov,“ dodáva Lévyová. Upozorňuje, že štát platí za svojich poistencov mesačne iba 35 eur. „Dlhé roky nemocnice, lekári, poisťovne aj pacienti volajú po navýšení tejto platby. Ak je pre štát výška platby za poistencov štátu uspokojujúca, žiadame, aby bol minimálny vymeriavací základ naviazaný na jej výšku,“ dodáva. Podľa nej by štát vzhľadom na alarmujúcu situáciu v zdravotníctve mal zároveň zvážiť legislatívnu úpravu, ktorá by garantovala výdavky na zdravotníctvo vo výške minimálne 1,9 % hrubého domáceho produktu a ich každoročné navyšovanie o 0,3 %.

Zásadným zásahom do práv pacientov je podľa AOPP návrh poplatku za podanie na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. „Predpokladám, že nikoho by ani nenapadlo zaviesť poplatok za podanie oznámenia občana o krádeži v jeho byte na polícii. A návrh, aby pacient zaplatil 66 eur úradu na to, aby úrad robil kroky, na ktoré už od nás všetkých z našich odvodov dostáva peniaze, je reálne na stole,“ odôvodňuje viceprezidentka AOPP Elena Marušáková.

Ako ďalej píše AOPP v stanovisku, návrh novely predpokladá, že každý pacient má medicínske vzdelanie, na základe ktorého dokáže posúdiť relevantnosť svojho podnetu. „Ak je tomu tak, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sa stáva nadbytočnou inštitúciou,“ uvádza AOPP. „Roky upozorňujeme na to, že onkologické ochorenia alebo iné závažné ochorenia finančne ruinujú pacienta i jeho rodinu. Neustále sa objavujú nové zbierky pre takýchto ľudí a teraz im ešte dáme bariéru na to, aby podali podnet na úrad,“ upozorňuje Marušáková.

Povinnosť notársky overeného podpisu a akceptačného listu pri zmene zdravotnej poisťovne je podľa AOPP v rozpore s vládnym programom, ktorý hovorí o znižovaní byrokracie a využití moderných e-riešení. „Podmieniť zmenu zdravotnej poisťovne návštevou notára a zaplatením poplatku za overenie podpisu je v 21. storočí absurdné riešenie problému s nekalými prepoisťovacími praktikami,“ upozorňuje Lévyová. Štát podľa nej ide namiesto vytvárania podmienok pre konkurenčný boj medzi poisťovňami, z ktorého by poistenci profitovali, zaviesť systém, ke ď k zmenám poisťovní z dôvodu byrokratickej náročnosti prakticky nebude dochádzať. „Predstavte si, že sa z dediny musíte dopraviť do mesta len pre overenie podpisu. Možno radšej zostanete naďalej v poisťovni, s ktorou nie ste spokojní,“ dodáva.

Návrh novely zákona podľa asociácie nerieši problémy, ktoré si v súčasnosti zaslúžia našu pozornosť. Štát by sa mal v prvom rade zamerať na problém nedostatku zdravotníckeho personálu, nedostatočné finančné zdroje, ktoré nezohľadňujú reálne potreby a len prispievajú k ďalšiemu zadlžovaniu, na zadefinovanie nároku pacienta, komerčných poistných produktov a na riešenie sociálnych platieb, ktoré by po správnosti nemali spadať pod rezort zdravotníctva ale pod sociálne veci. „Roky odsúvania riešenia zásadných problémov v zdravotníctve nás už začínajú dobiehať a nie je možné ich riešiť narýchlo ušitými novelami zákonov, ktoré nie sú orientované propacientsky ale protipacientsky," upozorňuje asociácia.

Vyberáme z poistovne.sk

IMG_2905-R

Životné poistenie mierne vzrástlo, inflácia ovplyvnila trendy neživotného poistenia

Sektor poisťovníctva zaznamenal v prvom polroku nárast poistného. Ten sa týkal najmä neživotného poistného. Životné poistenie vzrástlo mierne. Ku koncu prvého polroka jeho predpísané poistné medziročne vzrástlo podľa Národnej banky Slovenska o 0,5 %. Pokračoval trend poklesu klasického životného poistenia.
06.12.2023
Čítať viac o Životné poistenie mierne vzrástlo, inflácia ovplyvnila trendy neživotného poistenia
IMG_2913-R

Uniqa na Slovensku zvýšila dynamiku rastu poistného

Od začiatku januára do konca septembra predpísala poisťovňa Uniqa v Českej republike a na Slovensku poistné za takmer 609 mil. eur.
05.12.2023
Čítať viac o Uniqa na Slovensku zvýšila dynamiku rastu poistného
a-doctor-visits-a-woman-in-a-hospital-bed

Úrazy na zľadovatenom chodníku. Od koho si môžete žiadať odškodné?

Pád na zľadovatenom chodníku má často za následok úraz, ktorý môže vyžadovať dlhšie liečenie a niekedy zanechá aj trvalé následky. Prečítajte si zásadné informácie o tom, kedy máte nárok na plnenie z poistenia.
05.12.2023 | redakčne upravené
Čítať viac o Úrazy na zľadovatenom chodníku. Od koho si môžete žiadať odškodné?

Vyberáme z banky.sk