Allianz – SP odhalila minulý rok o takmer 50 percent viac podvodov

Allianz – SP odhalila poisťovacie podvody za 6,3 milióna eur, vyše tretinu tvorili podvody podnikateľov.


 
  • Pokus o podvod v poistení zodpovednosti zamestnanca odhalila Allianz – SP vďaka fotkám na sociálnej sieti
  • „Autičkári“ sú sofistikovanejší, na simuláciu dopravných nehôd si najímajú kaskadérov
Naťahovanie doby prerušenia prevádzky, snaha získať poistné plnenie za staré opotrebované stroje či snaha uplatniť si opravy za pokazené stroje z iných príčin, ako reálne vznikli. Deficit prostriedkov riešia podnikatelia, firmy a živnostníci rôzne, niektorí sa uchýlia aj k poisťovacím podvodom. „Vďaka podvodom v podnikateľskom prostredí sme v roku 2018 odhalili podvody dohromady za viac ako 6,3 milióny eur, čo je až 47%-ný nárast oproti predchádzajúcemu roku. Viac ako tretina uchránenej hodnoty v sume 3,6 milióna eur bola pritom v oblasti priemyslu a podnikateľov. Rok predtým bola výška odhalených podvodov pri podnikateľoch 1,5 milióna eur. Ide teda o výrazný nárast,“ vysvetľuje vedúca oddelenia kontroly a špeciálnych činností Allianz – SP Jaroslava Zemanová. Umelé predlžovanie doby prerušenia prevádzky je častý spôsob, ktorým sa niektorí podnikatelia snažia neoprávnene navýšiť či získať poistné plnenie. „Riešili sme prípad, kedy v dôsledku pochybenia na strane subdodávateľa bola odstavená celá výroba. Keďže subdodávateľ nemal poistenú zodpovednosť, snažil sa dodatočne tieto riziká poistiť a vznik škody antedatovať. Išlo o škodu vo výške 80-tisíc eur, ktorú sa klient snažil neoprávnene získať,“ uvádza vedúci skupiny špeciálnych činností Allianz – SP Vojtech Kosík.

Prerušenie výroby je najväčšia hrozba


Prerušenie výroby je hrozbou, ktorej sa podnikatelia na Slovensku aj vo svete obávajú najviac. Potvrdil to aj tohtoročný 8. prieskum Allianz Risk Barometer 2019, v ktorom sa už po siedmy raz za sebou riziko prerušenia výroby a prevádzky stalo najväčším rizikom podnikania v celosvetovom meradle. „Straty, ktoré vzniknú vo výrobných podnikoch a spoločnostiach prerušením prevádzky sa navyšujú každým dňom prerušenia a vo finále sa môžu vyšplhať až na desiatky miliónov eur. Často ide o rozsiahlu majetkovú škodu, ktorá vznikne požiarom, explóziou či prírodným živlom a následnú finančnú škodu z prerušenia prevádzky. Samostatnou kategóriou je tzv. kontingentné prerušenie prevádzky, keď k zastaveniu výroby nášho klienta dôjde z dôvodu majetkovej škody, napríklad požiaru u dodávateľa klienta,“ objasňuje hovorkyňa Allianz – SP Lucia Muthová.

Tabuľka 1: Prehľad šetrení podľa druhu poistenia za rok 2018
t1

Zdroj: Allianz - SP

Zo starého stroja nový


Pokusy o poisťovacie podvody u podnikateľov sa objavujú v priemyselnej, výrobnej aj poľnohospodárskej oblasti. V poľnohospodárstve ide najčastejšie o pokusy neoprávnene získať poistné plnenie za opotrebované stroje, ktoré neboli pravidelne udržiavané. Takýmto spôsobom si niektorí podnikatelia chcú uplatniť generálne opravy prevodoviek, rozvodoviek, motorov a zdvíhacích zariadení strojov, ktoré sú vystavované extrémnemu zaťaženiu v poľnohospodárstve, napríklad kombajny, traktory a obrábacie stroje, ale aj stroje v nákladnej doprave, drevospracujúcom priemysle alebo ťažbe dreva. „Riešili sme prípad, keď podnikateľ v poľnohospodárstve nahlásil poškodenie zdvíhacieho ramena na traktore, ktoré malo vzniknúť preťažením. Náklady na opravu boli vyčíslené na 10-tisíc eur. Pri podrobnej obhliadke sme zistili, že poškodené rameno malo typické znaky opotrebovania po dlhodobom, 11-ročnom užívaní stroja, ktorý majiteľ kúpil minulý rok a v rovnakom roku nahlásil aj poškodenie. Po demontáži ramena sme objavili stopy po predošlej neodbornej oprave zváraním. Preverením histórie stroja sme zistili, že poškodenie vzniklo ešte u pôvodného majiteľa, ktorý neodbornú opravu aj vykonal. Traktor následne predal a poškodenie zohľadnil aj v predajnej cene. Požadované poistné plnenie sme preto zamietli,” opisuje konkrétny prípad V. Kosík.

Usvedčila ho sociálna sieť


Ďalšou oblasťou, v ktorej sa objavujú pokusy o spáchanie poisťovacieho podvodu, je poistenie profesijnej zodpovednosti, teda škody spôsobené zamestnávateľovi. Najčastejšie sa objavujú pri vodičoch kamiónov. „Poistná ochrana je krytie nepredvídateľných rizík, ktoré môžu vzniknúť aj v súvislosti s podnikateľskou činnosťou. Niektorí podnikatelia však poistenie stále považujú za investíciu, ktorú si po čase chcú z poisťovne vybrať. Minulý rok sme napríklad riešili prípad, keď zamestnanec výrobného podniku mal spôsobiť škodu pri výkone povolania. Pri preverovaní sme na jeho sociálnom profile našli fotky z dovolenky pri mori vyhotovené online v čase, kedy bola škoda spôsobená. Škodu teda nemohol spôsobiť daný zamestnanec, ale iný, zrejme nepoistený zamestnanec,“ hovorí V. Kosík.

„V ďalšom prípade nám zamestnanec autoservisu nahlásil škodu z poistenia profesijnej zodpovednosti. Uviedol, že pri výmene oleja nedostatočne dotiahol skrutku, tá počas jazdy vypadla, olej z motora vytiekol a vodič na diaľnici zadrel motor. Pri obhliadke vozidla sme zistili, že motor je špinavý od oleja aj na takých miestach, kde sa počas jazdy vytekajúci olej nemohol dostať. To nám indikovalo podozrenie, že motor bol olejom dodatočne obliaty. Pri detailnej obhliadke rozobratého motora chýbali znaky postupného zadierania motora bez oleja, preto sme preskúmali olejové čerpadlo a zistili sme nedostatočný tlak mazacieho oleja v dôsledku poruchy olejového čerpadla. Išlo teda o technickú poruchu, ktorá je z plnenia vylúčená, nie o chybu mechanika. Požadované plnenie na opravu motora v sume 10-tisíc eur sme preto zamietli,“ dodáva V. Kosík.

Z poistky väčší dom


Vlani stúpla aj výška odhalených podvodov v oblasti privátneho poistenia, teda poistenia domov, bytov a ďalších nehnuteľnosti, a to na 690-tisíc eur. Niektorí klienti sa snažili získať poistné plnenie na opravu nehnuteľnosti po poškodení, ktoré nevzniklo primárne počasím, ale zanedbaným technickým stavom objektu. Prípadne vzniknutú škodu z poskytnutého plnenia neopravili a nahlásili novú škodu, ktorá však nevznikla. „V zime sme mali niekoľko prípadov, keď si klienti chceli uplatniť škodu spôsobenú ťarchou snehu aj na starých nehnuteľnostiach, ktoré mali prehnité trámy a navyše na fotkách z dátumu vzniku škody bolo v okolí do 5 cm snehu. V inom prípade si majiteľ stavby po rozsiahlejších škodách spôsobených požiarom či vodou chcel uplatniť náklady na zväčšenie domu, napríklad zhotovením prístavby domu a pri predkladaní faktúr tvrdil, že uvádza nehnuteľnosť do pôvodného stavu,“ dopĺňa V. Kosík.

Vďaka rozsiahlejšej kontrole a zavedeným produktovým zmenám naopak poklesol počet fingovaných úrazov aj podvodov za chirurgické zákroky. V oblasti životného poistenia však stúpol počet podvodov pri trvalých následkoch úrazu, najmä pri pokusoch o neoprávnené navýšenie plnenia, čo sa často deje v spolupráci s lekármi.

Kaskadéri nielen vo filme


Minulý rok Allianz – SP opäť riešila prípad, keď si autičkári na spáchanie podvodu najali kaskadéra. „Vodič v plnej rýchlosti narazil do stromu a nové vozidlo kompletne zdemoloval. Podrobným šetrením a dokazovaním sme zistili, že išlo o úmyselnú nehodu profesionálneho kaskadéra a poistné plnenie sme zamietli. Nešlo pritom o ojedinelý prípad. Prípady, kedy sú školení kaskadéri najímaní na demolovanie áut sa z času na čas objavia,“ hovorí J. Zemanová. V rámci povinného zmluvného poistenia sa niektorí poškodení po dopravnej nehode snažia s pomocou zastupujúcej spoločnosti, ktorá sa vymáhaním nárokov zaoberá, uplatniť si navýšené nároky za bolestné, či sťaženie spoločenského uplatnenia. Často pritom ide o zveličovanie následkov nehody, ktoré sa po odbornom posúdení buď nepotvrdia, alebo potvrdia len čiastočne.

V havarijnom poistení v minulom roku poklesla výška odhalených podvodov na sumu 727-tisíc eur, najmä vďaka obhliadkam vozidiel starších ako 1 rok pri vstupe do poistenia. „V minulom roku sme zaznamenali aj historicky najnižší počet odcudzených vozidiel, keď po prvýkrát počet krádeží klesol pod 100 áut, konkrétne na 93 kusov,“ približuje J. Zemanová. Pokles krádeží vozidiel je aktuálnym trendom v rámci celého trhu, keď podľa policajných štatistík¹ bolo v roku 2018 odcudzených celkovo len 1339 vozidiel. V roku 1993 to bolo až 9698 krádeží.

¹ Zdroj: Prezídium PZ SR

Tabuľka 2: Prehľad šetrení podľa krajov v roku 2018
t2

Zdroj: Allianz - SP

Za poisťovací podvod hrozí väzenie


Poisťovací podvod je trestný čin, a to aj v štádiu pokusu. V prípade preukázania viny hrozí páchateľovi trest odňatia slobody až do 15 rokov.
 
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., pôsobí na slovenskom poistnom trhu už niekoľko desiatok rokov a je trhovým lídrom v poskytovaní vysoko kvalitných služieb a produktov. Patrí do poisťovacej skupiny Allianz Societas Europaea, ktorá spravuje zmluvy miliónov klientov v regióne strednej a východnej Európy.

(PR servis)

 

Vyberáme z poistovne.sk

IMG_2905-R

Životné poistenie mierne vzrástlo, inflácia ovplyvnila trendy neživotného poistenia

Sektor poisťovníctva zaznamenal v prvom polroku nárast poistného. Ten sa týkal najmä neživotného poistného. Životné poistenie vzrástlo mierne. Ku koncu prvého polroka jeho predpísané poistné medziročne vzrástlo podľa Národnej banky Slovenska o 0,5 %. Pokračoval trend poklesu klasického životného poistenia.
06.12.2023
Čítať viac o Životné poistenie mierne vzrástlo, inflácia ovplyvnila trendy neživotného poistenia
IMG_2913-R

Uniqa na Slovensku zvýšila dynamiku rastu poistného

Od začiatku januára do konca septembra predpísala poisťovňa Uniqa v Českej republike a na Slovensku poistné za takmer 609 mil. eur.
05.12.2023
Čítať viac o Uniqa na Slovensku zvýšila dynamiku rastu poistného
a-doctor-visits-a-woman-in-a-hospital-bed

Úrazy na zľadovatenom chodníku. Od koho si môžete žiadať odškodné?

Pád na zľadovatenom chodníku má často za následok úraz, ktorý môže vyžadovať dlhšie liečenie a niekedy zanechá aj trvalé následky. Prečítajte si zásadné informácie o tom, kedy máte nárok na plnenie z poistenia.
05.12.2023 | redakčne upravené
Čítať viac o Úrazy na zľadovatenom chodníku. Od koho si môžete žiadať odškodné?

Vyberáme z banky.sk