Zmeny v dôchodkoch v roku 2023: Pribudne rodičovský dôchodok, ruší sa vekový strop odchodu do dôchodku a do druhého piliera vstúpime automaticky

Jeseň minulého roku priniesla dlhoočakávanú reformu slovenského starobného dôchodkového systému, ktorá sa snaží napraviť ostro kritizované zmeny zavedené vládou Róberta Fica ešte v roku 2013. Medzinárodná právnická kancelária CMS pripravila prehľad základných zmien, ktoré vstúpia do platnosti počas tohto roka. Zmeny sa týkajú všetkých troch dôchodkových pilierov.

daughter-teaching-technology
Systém starobného dôchodku je na Slovensku od roku 2004 založený na troch pilieroch. „Prvý pilier predstavuje povinné dôchodkové poistenie financované priebežne zo sociálnych odvodov a je spravované Sociálnou poisťovňou. Druhý pilier je príspevkovo definované poistenie financované prostredníctvom kapitalizácie, ktoré spravujú dôchodkové správcovské spoločnosti. A nakoniec môžu poistenci využiť tretí pilier, do ktorého posielajú dobrovoľné dôchodkové príspevky a spravujú ho doplnkové dôchodkové spoločnosti,“ Pavol Kundrik, právnik pre oblasť pracovného práva právnickej kancelárie CMS Slovensko.

Zmeny v prvom dôchodkovom pilieri

Medzi najzásadnejšie zmeny, ktoré boli prijaté v prvom priebežnom dôchodkovom systéme, je zavedenie rodičovského dôchodku, zrušenie vekovej hranice odchodu do dôchodku a nová možnosť predčasného dôchodku.

Rodičovský dôchodok alebo tzv. rodičovský bonus umožní dôchodcovi poberať nový typ dôchodku financovaný zo sociálnych odvodov pracujúcich, teda sociálne poistených detí. „Tento nový bonus bol kritizovaný ako drahý a neudržateľný, ale aj ako nesystémový, keďže rodičia, ktorí majú nezamestnané deti alebo deti pracujúce v zahraničí, prípadne ktorým dieťa zomrelo, bonus nedostanú,“ vysvetľuje Pavol Kundrik.

Podmienkou na získanie bonusu totiž je, aby dieťa odvádzalo poistné na dôchodkové poistenie v roku 2021. Bonus sa potom vypočíta pre každého rodiča ako 1,5-percenta jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov dieťaťa za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza roku, z ktorého bolo zaplatené poistné na starobné poistenie. Nárok naň majú poberatelia starobného dôchodku, invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku a výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku. Maximálna výška rodičovského príspevku prestavuje v tomto roku maximálne 21,80 eur mesačne (t. j. 262 eur za rok) za jedno dieťa. Napriek tomu, že táto novinka je účinná už od 1. januára 2023, a že bonus má byť vyplácaný mesačne, sa rodičovský bonus za rok 2023 vyplatí v jednej úhrnnej splátke – pravdepodobne v septembri alebo októbri 2023. Dôchodcovia si tak budú musieť ešte niekoľko mesiacov počkať.

Druhou zásadnou zmenou je zrušenie vekovej hranice odchodu do dôchodku. „Doterajší vek odchodu do dôchodku, ktorý bol zastropovaný na 64 rokov, sa ruší a dôchodkový vek sa opäť naviaže na priemernú dĺžku života, ktorá sa zvyšuje približne o jeden až dva mesiace ročne,“ hovorí Pavol Kundrik. Ľudí narodených pred rokom 1967 sa táto zmena nedotkne. Odborníci to považujú za najzásadnejšiu a najprínosnejšiu zmenu pre stabilitu a udržateľnosť systému starobných dôchodkov. Zmena bude účinná od roku 2024.

Od 1. januára tohto roku sa zavádza aj nová možnosť predčasného dôchodku. Predčasný dôchodok bude odteraz možný aj pre osoby po 40 odpracovaných rokoch, počas ktorých bola táto osoba sociálne poistená. Poistenec tak bude môcť požiadať o predčasný dôchodok a teoreticky by sa mohla rozhodnúť odísť do predčasného dôchodku vo veku 58 rokov, ak pracuje od osemnástich rokov.

Zmeny v druhom a treťom dôchodkovom pilieri

Ani druhý pilier neostal bez zmien. Prvou dôležitou zmenou je automatický vstup do systému od 1. mája 2023. Doteraz platilo, že o vstupe dobrovoľne rozhoduje každý poistenec. „Osoby do 40 rokov, ktoré prvýkrát nastúpili do zamestnania, budú automaticky zaradené do druhého piliera s možnosťou vystúpiť zo systému do dvoch rokov od vstupu. Dobrovoľne sa budú môcť zapojiť aj ľudia starší ako 40 rokov,“ vysvetľuje Pavol Kundrik.

Ďalšou zmenou je, že súčasní sporitelia v druhom pilieri do 54 rokov budú automaticky presunutí z garantovaných, teda dlhopisových fondov do negarantovaných, to znamená indexových fondov. Cieľom tohto opatrenia je dosiahnuť vyššie zhodnotenie úspor, keďže efektívnosť garantovaných (dlhopisových) fondov bola v poslednom desaťročí pomerne nízka. Zmenou sa stanovuje aj predvolená investičná stratégia. Znamená to, že noví účastníci druhého piliera budú automaticky zaradení do negarantovaných (indexových) fondov pre dosiahnutie vyššieho zhodnotenia úspor. Vo veku 54 rokov sa postupne presunú do garantovaných (dlhopisových) fondov.

Od tohto roku sporitelia ušetria aj na poplatkoch, ktoré platia dôchodcovským správcovským spoločnostiam. Sporiteľom by to umožnilo dosiahnuť v budúcnosti vyššie úspory. Ministerstvo práce predpokladá, že viac úspor, v priemere o 10 percent, môže táto zmena sporiteľom vygenerovať po 40 rokoch sporenia.

Sporiteľov sa negatívne dotkne zavedené zdanenie výberu úspor účinné od roku 2024. Po novom bude jednorazový výber úspor z druhého piliera podliehať dani z príjmu. Pri súčasnej sadzbe je to 19 percent. Jednorazové výbery boli možné aj doteraz, ale nezdaňovali sa.

Jedinou zmenou, ktorá sa dotkne dobrovoľných sporiteľov v treťom pilieri, je zníženie poplatkov. „Pre zatraktívnenie sporenia v treťom pilieri sa znížia poplatky doplnkových dôchodkových spoločností. Správcovské poplatky sa budú postupne znižovať zo súčasných 1,20 percenta až na 1 percento v roku 2025,“ uzatvára Pavol Kundrik.

Vyberáme z Poistovne.sk

31403_obr

Párty sa skončila, je tu uťahovanie opaskov, ukázala štúdia Allianz

Svet zažil tzv. annus horribilis - globálne finančné aktíva poklesli o 2,7 %, čo je najväčší pokles od svetovej finančnej krízy. Z finančného majetku nám výrazne ukrajuje inflácia, potrebujeme sa naučiť inteligentne sporiť. Slovenskí sporitelia sa bankám otočili chrbtom – vyberali úspory a investovali na kapitálových trhoch, kde nakúpili rekordné množstvo cenných papierov za 1,5 miliardy eur.
28.09.2023
Čítať viac o Párty sa skončila, je tu uťahovanie opaskov, ukázala štúdia Allianz
Businessman podpisuje zmluvu-001

Poisťovňa pri životnom poistení neposudzuje, či ujma na zdraví vznikla následkom trestného činu

Dopravné nehody, zneužívanie, rôzne zločiny, či úmrtie blízkej osoby. Väčšina z nás si zažije počas svojho života určitý druh traumy. Hoci po takomto šoku nie každý na to myslí, ale obeť násilného trestného činu má nárok na odškodné. Či už po podaní žiadosti na ministerstve spravodlivosti, alebo ak má uzatvorené životné poistenie, tak prostredníctvom poistenia.
26.09.2023
Čítať viac o Poisťovňa pri životnom poistení neposudzuje, či ujma na zdraví vznikla následkom trestného činu
redakcia-nehoda

Allianz hlási nárast odhalených podvodov, v niektorých oblastiach padli celoročné rekordy

Za prvých 8 mesiacov tohto roka odhalil Allianz podvody za viac ako 10 miliónov eur. Najviac stúpli podvody v PZP a v poistení privátneho majetku. Jeden klient si chcel z novej poistky uplatniť starší úraz ramena, iný chcel novou poistkou zaplatiť 4 roky zničenú strechu.
20.09.2023
Čítať viac o Allianz hlási nárast odhalených podvodov, v niektorých oblastiach padli celoročné rekordy

Vyberáme z banky.sk