Poistenie ukrajinského auta na Slovensku (Страхування українських авто в Словаччині)

Môže si ukrajinský odídenec poistiť auto na Slovensku, ak má ukrajinskú ŠPZ? Čo robiť v prípade dopravnej nehody spôsobenej ukrajinským autom? Aké tam platia pravidlá? Odpovedá PhDr. Ľuboš Fiam, PhD. zo Slovenskej kancelárie poisťovateľov.

hands-grasping-a-steering-wheel

Môžu si ukrajinskí motoristi uplatniť u nás PZP?

V zmysle Zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu je možné v slovenskej komerčnej poisťovni poistiť iba tuzemské motorové vozidlo, čiže motorové vozidlo podliehajúce evidencii vozidiel v Slovenskej republike. To znamená, že motorové vozidlá evidované na Ukrajine nie je možné poistiť v slovenskej komerčnej poisťovni. Ukrajinskí motoristi teda nemajú možnosť si uzatvoriť povinné zmluvné poistenie v komerčných poisťovniach na Slovensku.

Čo v takomto prípade Slovenská kancelária poisťovateľov odporúča?

V prvom rade, aby si ukrajinskí motoristi overili možnosť on-line uzatvorenia povinného zmluvného poistenia prostredníctvom webových aplikácií priamo v komerčných poisťovniach na Ukrajine, prípadne možnosti zaslania on-line zelenej karty. Informácie pre motoristov z Ukrajiny je možné nájsť na webovej stránke Slovenskej kancelárie poisťovateľov www.skp.sk.

S kým je možné konzultovať?

Možnosti uzatvorenia havarijného poistenia na motorové vozidlá evidované na Ukrajine Slovenská kancelária poisťovateľov odporúča ukrajinským motoristom konzultovať priamo s komerčnými poisťovňami výlučne na Ukrajine.

Čo, ak sa záujemca o povinné zmluvné poistenie bude zdržiavať na území Slovenska dlhodobo?

V takomto prípade Slovenská kancelária poisťovateľov odporúča motorové vozidlo preregistrovať na slovenské evidenčné značky. Následne je možné uzatvoriť na Slovensku štandardné povinné zmluvné poistenie v ktorejkoľvek komerčnej poisťovni na Slovensku.

Ako sa pravidlá v tejto oblasti menili?

Slovenská kancelária poisťovateľov poskytovala ukrajinským motoristom pomoc od 24. februára do 30. júna 2022, kedy sa zaviazala, že uhradí všetky škody za ukrajinských motoristov, ktoré v tomto období na území Slovenskej republiky spôsobili, a nebude od nich žiadať náhradu za takto vyplatené škody. Keďže poisťovne na Ukrajine boli rýchlo schopné poskytovať poistenia aj v prostredí vojny, ukrajinským motoristom kancelária odporúčala, aby si poistenie zodpovednosti uzatvorili on-line u niektorej z ukrajinských poisťovní, ktorá im aj vystavila zelenú kartu v PDF formáte, resp. zaslala v elektronickej podobe; (viac informácií na http://www.mtsbu.ua/ua/about_us/full_members_list/).

Kde všade je takéto poistenie platné?

Na území všetkých členských štátov Európskej únie – zoznam je uvedený na zelenej karte.

Aký postup zachovať, ak v prípade nehody (zrážky s ukrajinským vodičom) má naše poistenie, a aký, keď nemá?

Ak škodovú udalosť slovenskému motoristovi na Slovensku spôsobí iný účastník dopravnej nehody - bez ohľadu na to, či to je motorista s motorovým vozidlom evidovaným na Ukrajine alebo z inej cudzozemskej krajiny, a taktiež bez ohľadu na to, či má/nemá platné povinné zmluvné poistenie - je potrebné, aby si poškodený uplatnil svoj nárok na náhradu škody v Slovenskej kancelárii poisťovateľov. Podrobný postup sa nachádza na webovej stránke www.skp.sk v sekcii „Ako nahlásiť škodovú udalosť“. Po zaregistrovaní škodovej udalosti bude poškodený informovaný o ďalšom postupe – ako bude uplatnený nárok likvidovaný.

Na čo Slovenská kancelária poisťovateľov odporúča v takýchto prípadoch nezabúdať?

Často sa stáva, že účastníci dopravnej nehody nevyplnia tlačivo „Správa o nehode“, respektíve ho vyplnia neúplne - často chýbajú údaje o mieste a dátume nehody, podpisy účastníkov, údaje o okolnostiach a zodpovednosti za dopravnú nehodu. V prípade nehody s cudzozemským motorovým vozidlom je chybou, ak si poškodený nevyžiada doklad o poistení vozidla škodcu (respektíve údaje zo zelenej karty).

Kedy ešte môže nastať problém?

Napríklad aj v prípade, ak účastníci dopravnej nehody vôbec nevyhotovia alebo nesprávne vyhotovia vlastnú fotodokumentáciu všetkých vzniknutých škôd. Ak to situácia a okolnosti dovolia, je dôležité urobiť fotodokumentáciu čo najskôr po dopravnej nehode - takto vyhotovené dôkazy môžu pri likvidácii škody veľmi pomôcť.

Vyberáme z Poistovne.sk

daughter-teaching-technology

Zmeny v sociálnom poistení od začiatku roka 2023. Čo potrebujete vedieť? (1. časť) - Dôchodky

Rok 2023 so sebou prináša niekoľko dôležitých zmien v oblasti sociálneho poistenia. Dnes sme pripravili prehľad toho najdôležitejšieho v oblasti dôchodkov.
30.01.2023 | redakcia
Čítať viac o Zmeny v sociálnom poistení od začiatku roka 2023. Čo potrebujete vedieť? (1. časť) - Dôchodky
young-man-texting

Čo sa zmení v zdravotnom poistení detí po dosiahnutí 18 rokov?

Rodičia stratia prístup k zdravotnej karte svojho dospelého potomka a už nebudú môcť využívať výhody určené deťom. Alkohol ich môže vyjsť draho. Čo znamená dovŕšenie dospelosti z pohľadu zdravotnej poisťovne?
26.01.2023 | redakčne upravené
Čítať viac o Čo sa zmení v zdravotnom poistení detí po dosiahnutí 18 rokov?
Brand Finance 2023

Allianz jediným poisťovateľom v top 25 značiek sveta

Allianz medziročne poskočil až o 6 miest a obsadil 24. priečku v prestížnom rebríčku najsilnejších značiek Brand Finance Global 500. V svetovej top 25 sa Allianz umiestnil ako jediný poisťovateľ.
24.01.2023
Čítať viac o Allianz jediným poisťovateľom v top 25 značiek sveta

Vyberáme z banky.sk