Poistenie ukrajinského auta na Slovensku (Страхування українських авто в Словаччині)

Môže si ukrajinský odídenec poistiť auto na Slovensku, ak má ukrajinskú ŠPZ? Čo robiť v prípade dopravnej nehody spôsobenej ukrajinským autom? Aké tam platia pravidlá? Odpovedá PhDr. Ľuboš Fiam, PhD. zo Slovenskej kancelárie poisťovateľov.

hands-grasping-a-steering-wheel

Môžu si ukrajinskí motoristi uplatniť u nás PZP?

V zmysle Zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu je možné v slovenskej komerčnej poisťovni poistiť iba tuzemské motorové vozidlo, čiže motorové vozidlo podliehajúce evidencii vozidiel v Slovenskej republike. To znamená, že motorové vozidlá evidované na Ukrajine nie je možné poistiť v slovenskej komerčnej poisťovni. Ukrajinskí motoristi teda nemajú možnosť si uzatvoriť povinné zmluvné poistenie v komerčných poisťovniach na Slovensku.

Čo v takomto prípade Slovenská kancelária poisťovateľov odporúča?

V prvom rade, aby si ukrajinskí motoristi overili možnosť on-line uzatvorenia povinného zmluvného poistenia prostredníctvom webových aplikácií priamo v komerčných poisťovniach na Ukrajine, prípadne možnosti zaslania on-line zelenej karty. Informácie pre motoristov z Ukrajiny je možné nájsť na webovej stránke Slovenskej kancelárie poisťovateľov www.skp.sk.

S kým je možné konzultovať?

Možnosti uzatvorenia havarijného poistenia na motorové vozidlá evidované na Ukrajine Slovenská kancelária poisťovateľov odporúča ukrajinským motoristom konzultovať priamo s komerčnými poisťovňami výlučne na Ukrajine.

Čo, ak sa záujemca o povinné zmluvné poistenie bude zdržiavať na území Slovenska dlhodobo?

V takomto prípade Slovenská kancelária poisťovateľov odporúča motorové vozidlo preregistrovať na slovenské evidenčné značky. Následne je možné uzatvoriť na Slovensku štandardné povinné zmluvné poistenie v ktorejkoľvek komerčnej poisťovni na Slovensku.

Ako sa pravidlá v tejto oblasti menili?

Slovenská kancelária poisťovateľov poskytovala ukrajinským motoristom pomoc od 24. februára do 30. júna 2022, kedy sa zaviazala, že uhradí všetky škody za ukrajinských motoristov, ktoré v tomto období na území Slovenskej republiky spôsobili, a nebude od nich žiadať náhradu za takto vyplatené škody. Keďže poisťovne na Ukrajine boli rýchlo schopné poskytovať poistenia aj v prostredí vojny, ukrajinským motoristom kancelária odporúčala, aby si poistenie zodpovednosti uzatvorili on-line u niektorej z ukrajinských poisťovní, ktorá im aj vystavila zelenú kartu v PDF formáte, resp. zaslala v elektronickej podobe; (viac informácií na http://www.mtsbu.ua/ua/about_us/full_members_list/).

Kde všade je takéto poistenie platné?

Na území všetkých členských štátov Európskej únie – zoznam je uvedený na zelenej karte.

Aký postup zachovať, ak v prípade nehody (zrážky s ukrajinským vodičom) má naše poistenie, a aký, keď nemá?

Ak škodovú udalosť slovenskému motoristovi na Slovensku spôsobí iný účastník dopravnej nehody - bez ohľadu na to, či to je motorista s motorovým vozidlom evidovaným na Ukrajine alebo z inej cudzozemskej krajiny, a taktiež bez ohľadu na to, či má/nemá platné povinné zmluvné poistenie - je potrebné, aby si poškodený uplatnil svoj nárok na náhradu škody v Slovenskej kancelárii poisťovateľov. Podrobný postup sa nachádza na webovej stránke www.skp.sk v sekcii „Ako nahlásiť škodovú udalosť“. Po zaregistrovaní škodovej udalosti bude poškodený informovaný o ďalšom postupe – ako bude uplatnený nárok likvidovaný.

Na čo Slovenská kancelária poisťovateľov odporúča v takýchto prípadoch nezabúdať?

Často sa stáva, že účastníci dopravnej nehody nevyplnia tlačivo „Správa o nehode“, respektíve ho vyplnia neúplne - často chýbajú údaje o mieste a dátume nehody, podpisy účastníkov, údaje o okolnostiach a zodpovednosti za dopravnú nehodu. V prípade nehody s cudzozemským motorovým vozidlom je chybou, ak si poškodený nevyžiada doklad o poistení vozidla škodcu (respektíve údaje zo zelenej karty).

Kedy ešte môže nastať problém?

Napríklad aj v prípade, ak účastníci dopravnej nehody vôbec nevyhotovia alebo nesprávne vyhotovia vlastnú fotodokumentáciu všetkých vzniknutých škôd. Ak to situácia a okolnosti dovolia, je dôležité urobiť fotodokumentáciu čo najskôr po dopravnej nehode - takto vyhotovené dôkazy môžu pri likvidácii škody veľmi pomôcť.

Vyberáme z Poistovne.sk

31403_obr

Párty sa skončila, je tu uťahovanie opaskov, ukázala štúdia Allianz

Svet zažil tzv. annus horribilis - globálne finančné aktíva poklesli o 2,7 %, čo je najväčší pokles od svetovej finančnej krízy. Z finančného majetku nám výrazne ukrajuje inflácia, potrebujeme sa naučiť inteligentne sporiť. Slovenskí sporitelia sa bankám otočili chrbtom – vyberali úspory a investovali na kapitálových trhoch, kde nakúpili rekordné množstvo cenných papierov za 1,5 miliardy eur.
28.09.2023
Čítať viac o Párty sa skončila, je tu uťahovanie opaskov, ukázala štúdia Allianz
Businessman podpisuje zmluvu-001

Poisťovňa pri životnom poistení neposudzuje, či ujma na zdraví vznikla následkom trestného činu

Dopravné nehody, zneužívanie, rôzne zločiny, či úmrtie blízkej osoby. Väčšina z nás si zažije počas svojho života určitý druh traumy. Hoci po takomto šoku nie každý na to myslí, ale obeť násilného trestného činu má nárok na odškodné. Či už po podaní žiadosti na ministerstve spravodlivosti, alebo ak má uzatvorené životné poistenie, tak prostredníctvom poistenia.
26.09.2023
Čítať viac o Poisťovňa pri životnom poistení neposudzuje, či ujma na zdraví vznikla následkom trestného činu
redakcia-nehoda

Allianz hlási nárast odhalených podvodov, v niektorých oblastiach padli celoročné rekordy

Za prvých 8 mesiacov tohto roka odhalil Allianz podvody za viac ako 10 miliónov eur. Najviac stúpli podvody v PZP a v poistení privátneho majetku. Jeden klient si chcel z novej poistky uplatniť starší úraz ramena, iný chcel novou poistkou zaplatiť 4 roky zničenú strechu.
20.09.2023
Čítať viac o Allianz hlási nárast odhalených podvodov, v niektorých oblastiach padli celoročné rekordy

Vyberáme z banky.sk