Životné poistenie nemá nahradiť dočasnú stratu príjmu pri pandémii

Životné poistenie má chrániť pri závažných zdravotných komplikáciách poistenca a jeho rodinu. V žiadnom prípade nemá slúžiť na vykrytie dočasnej straty príjmu, napríklad kvôli pandémii. Na to slúži vytvorená finančná rezerva.

31403_obr
Otázku, čo so životným poistením, si v poslednej dobe kladú najmä tí, ktorých domáci rozpočet poznačila finančná kríza spojená s pandémiou. Buď uvažujú o zrušení poistenia, aby ušetrili, alebo menia nastavenia poistných krytí a pripoistení v snahe poistiť sa lepšie proti výpadku príjmu.

Predtým, než svoju poistnú zmluve zrušíte, alebo zmeníte, uvedomte si, že životné poistenie má chrániť najmä pri závažných zdravotných komplikáciách, ktoré ohrozujú poistenca a jeho rodinu. „V žiadnom prípade nemá slúžiť na vykrytie dočasnej straty príjmu, napríklad kvôli pandémii. Na to slúži vytvorená finančná rezerva, ideálne vo výške šesťnásobku mesačnej mzdy,“ upozorňuje Michal Kozák odborník na osobné financie z Partners Group. Životné poistenie vám má pomôcť pri znížení alebo strate schopnosti pracovať. Znamená to, že vás ochráni v čase finančnej krízy len vtedy, ak máte súčasne zdravotné problémy a kvôli nim nie ste schopný zárobku.

Aké riziká máte poistené a aké v skutočnosti potrebujete?

Bežný človek nie vždy vie správne vyhodnotiť, ktoré riziká sa ho týkajú a podľa toho si zvoliť pripoistenia, ktoré naozaj potrebuje. Napríklad pre slobodného bezdetného človeka nemá význam mať kryté riziko úmrtia na príliš vysokú sumu, pretože nepotrebuje finančne zabezpečiť svoju rodinu.

Treba však dodať, že časom sa životná situácia človeka mení a preto je potrebné z času na čas poistnú zmluvu prehodnotiť a nastaviť ju podľa aktuálnych potrieb. Pokiaľ si s tým neviete poradiť, obráťte sa na odborníkov, ktorí vám pomožu zorientovať sa v súčasnej zmluve aj nastaviť zmysluplné pripoistenia. Nezabudnite, že v niektorých poisťovniach sú zmeny spoplatňované. Preto ich nerobte často a neuvážene.

Najčastejšie chyby, ktoré robíme pri životnom poistení

Z pohľadu ochrany príjmov je dôležité, aby zmluva k životnému poisteniu kryla stratu príjmu. Dotýka sa to najmä poistenia úmrtia, PN a invalidity. Štatisticky, tieto poistné plnenie poisťovne vyplácajú menej často, no vo vážnejších prípadoch nahrádzajú dlhodobý výpadok príjmu. „Mnohí robia chybu v tom, že chcú mať v zmluve hlavne doplnkové poistenie úrazu. Je to najčastejšie vyplácané riziko, ktoré však málokedy spôsobuje dlhodobú stratu príjmu,“ vysvetľuje odborník. Častou chybou je aj krátka poistná doba, ktorá nepokrýva celé obdobie pracovného života.

Zrušiť poistnú zmluvu pri finančných problémoch? Áno, či nie?

Pokiaľ máte investičné alebo kapitálové životné poistenie a máte na ňom už nasporenú istú sumu, v krajnej situácii vám môže pomôcť preklenúť výpadok príjmu. „Ak nehovoríme o zdravotných komplikáciách, ale čisto o finančných stratách, najviac pomôže životné poistenie, ktoré je uzavreté už niekoľko rokov a obsahuje aj nasporenú sumu. No nie je to šťastná voľba. Toto riešenie by som využil iba v prípade nevyhnutnosti. Klient vtedy aspoň nezruší zmluvu, stále si ponechá krytie a získa peniaze na preklenutie zlej finančnej situácie,“ vysvetľuje odborník.

Ako optimálne nastaviť zmluvu?

Pri nastavovaní zmluvy k životnému poisteniu sa primárne prihliada na vašu rodinnú finančnú situáciu, na zamestnanie a rizikovú skupinu. Správne nastavené životné poistenie vám pokryje najmä dlhodobú stratu príjmu v prípade práceneschopnosti, invalidity, trvalých následkov spôsobených úrazom, kritických ochorení, alebo pre prípad smrti.

Typy životných poistení

  • Rizikové životné poistenie

Hlavným krytím je poistenie pre prípad úmrtia. Takáto zmluva neobsahuje investičnú zložku, čo znamená, že po ukončení zmluvy klient nedostane žiadnu peňažnú hotovosť.
  • Kapitálové životné poistenie

Má v hlavnom krytí zakotvený garantovaný výnos, tzv. technickú úrokovú mieru. V dnešnej dobe je však nízka a nepokrýva náklady súvisiace s poistnou zmluvou, preto sumy pri dožití vyplácané klientovi sú nižšie ako jeho vklady.
  • Investičné životné poistenie

V dlhodobom horizonte dokáže priniesť klientovi požadované zhodnotenie. Výnosy nie sú garantované, a preto je potrebné do zmluvy investovať dlhodobo a pravidelne, aby sa riziko kolísania výnosov minimalizovalo. Podľa platného zákona si môže klient po ukončení zmluvy z výnosov odpočítať zaplatené poistné za doplnkové poistenia a až potom rozdiel zdaniť.

Trendom dnešnej doby je, že klient má uravreté len rizikové poistenie. Investície si klient rieši zvlášť, pretože na trhu existuje široká škála výhodnejších investičných produktov.

Vyberáme z Poistovne.sk

IMG_8017-500

Kedy treba prehodnotiť výšku poistného krytia?

Ceny nehnuteľností v rokoch 2009 až 2016 boli relatívne stabilné, potom začali mierne rásť a pandémia začala hnať ceny raketovo hore. Skontrolujte si výšku poistného krytia, či zodpovedá cene vašej nehnuteľnosti. Na toto upozorňujú odborníci.
30.11.2021 | redakcia
Čítať viac o Kedy treba prehodnotiť výšku poistného krytia?
long-tree-trunks-stab-the-sky

Klienti Allianz digitálnou komunikáciou ušetrili už vyše 1000 stromov

Milióny ušetrených dokumentov a obálok klientov Allianz zachránilo 2 hektárový les. Takmer polovica klientov komunikuje s Allianzom elektronicky, pri nových klientoch je to 100 %. Efektívnym nástrojom online komunikácie je portál Môj Allianz.
25.11.2021
Čítať viac o Klienti Allianz digitálnou komunikáciou ušetrili už vyše 1000 stromov

Preplatí vám poisťovňa škodu na aute spôsobenú hlodavcom alebo mačkou?

Rozhryzené káble a hadičky vedia úplne znefunkčniť vozidlo. Pozreli sme sa, či opravu auta vám preplatí poisťovňa, alebo si ju budete musieť uhradiť z vlastného vrecka.
25.11.2021 | redakcia
Čítať viac o Preplatí vám poisťovňa škodu na aute spôsobenú hlodavcom alebo mačkou?

Vyberáme z banky.sk