Ako je to s príspevkami do 2. piliera počas materskej dovolenky, PN-ky, či v nezamestnanosti?

Pokiaľ chodíte do práce, každý mesiac odvádzate príspevky (vy alebo váš zamestnávateľ) do Sociálnej poisťovne a do 2. piliera. Ako je to s príspevkami, keď z rôznych dôvodov nepracujte?

54134
Starobné dôchodkové sporenie je vo výške 18% z hrubej mzdy. 5% ide na váš súkromný účet sporiteľa v DSS a 13 % ostáva v Sociálnej poisťovni . Tento pomer prerozdelenia platí pre rok 2020. Tu si môžete pozrieť, ako sa bude tento pomer meniť v nasledujúcich rokoch.

Príspevky do 2. piliera platíte

Dovolenka

Aj keď ste na dovolenke, dostávate výplatu. Z výplaty sa riadne odvádzajú odvody na sociálne poistenie.

Materská a rodičovská dovolenka

Ak ste na materskej či rodičovskej dovolenke, stávate sa poistencom štátu a štát automaticky platí za vás odvody na dôchodkové poistenie. Tieto skutočnosti sa Sociálna poisťovňa dozvie od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Okrem starostlivosti o dieťa musíte splniť aj ďalšie zákonné podmienky.

Dohoda o vykonaní práce

Pracujúci na dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti sú dôchodkovo poistení, čiže zamestnávatelia aj oni platia odvody 18 %.

Študenti a dôchodcovia majú v prípade zárobku do 200 eur mesačne možnosť uplatniť si výnimku, na základe ktorej neplatia žiadne odvody.

Príspevky do 2. piliera platíte dobrovoľne

Práca v zahraničí

Ak pracujete v zahraničí, podľa európskej legislatívy ste sociálne poistený v štáte, v ktorom reálne pracujete. Upozorňujeme, môže to byť iba jeden členský štát EÚ.

Ak ste pred odchodom do zahraničia mali uzatvorenú zmluvu s DSS-kou (2.pilier), môžete si naďalej platiť dobrovoľné príspevky do druhého piliera na svoj osobný dôchodkový účet.

Príspevky do 2. piliera neodvádzate

Práceneschopnosť

Počas obdobia, keď ste dočasne PN, príspevky do 2. piliera neodvádzate. Napriek tomu mu samotné poistenie naďalej trvá.

Ošetrovanie člena rodiny

Od prvého dňa osobného a celodenného ošetrovania chorého dieťaťa, manžela, manželky alebo rodiča, ktorých zdravotný stav podľa potvrdenia lekára nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou osobou. Živnostník ani zamestnanec nie sú povinní platiť poistné na dôchodkové poistenie. Od 11. dňa osobného a celodenného ošetrovania sa zamestnancovi aj živnostníkovi prerušuje povinné dôchodkové poistenie.

Neplatené pracovné voľno

Ak zamestnanec čerpá neplatené pracovné voľno alebo má neospravedlnenú neprítomnosť v práci, prerušuje sa jeho povinné dôchodkové poistenie.

Nezamestnanosť

Počas nezamestnanosti sa vypláca dávka, nevznikajú odvody z príjmu, čiže ani úspory v druhom pilieri.

Vyberáme z Poistovne.sk

mountain-wanderlust

Stručný prehľad výluk z cestovného poistenia

Cestovné poistenie na dovolenku v zahraničí dnes považujeme už za samozrejmosť. Myslite však na to, že nekryje úplne všetko. Pozreli sme sa na prípady, kedy vám cestovné poistenie nepomôže.
10.08.2022 | Katarína Macková
Čítať viac o Stručný prehľad výluk z cestovného poistenia
the-illuminated-tiled-terminal-of-an-airport

Zmeškaný let vám v niektorých prípadoch uhradí poisťovňa. Zrušený let však nie.

Meškanie či rušenie letov aktuálne zažívajú cestujúci v celej Európe. Mnohí klienti sa letu nedočkajú vôbec, iní musia čakať na letisku hodiny. Ponúkame rady, čo robiť v prípade meškania či zmeškania letu a kedy majú klienti v rámci cestovného poistenia nárok na náhradu.
08.08.2022 | redakčne upravené
Čítať viac o Zmeškaný let vám v niektorých prípadoch uhradí poisťovňa. Zrušený let však nie.

Vyberáme z banky.sk