Zamestnávatelia musia odovzdávať výkazy za zamestnancov aj v čase koronakrízy, upozorňuje Sociálna poisťovňa03.06.2020 (16:00)

Poistné treba podľa Sociálnej poisťovne vykazovať v zákonom stanovených termínoch, v rovnakej štruktúre a forme.

Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov, že sú aj počas koronakrízy povinní pravidelne zasielať mesačné výkazy do Sociálnej poisťovne. "Vykázať poistné a predložiť mesačný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie sú zamestnávatelia povinní aj v prípade, že v čase pandémie si úhradu poistného odložili (za marec, za máj) alebo ho majú odpustené (za apríl)," uviedol v tlačovej správe hovorca poisťovne Peter Višváder. Na tejto povinnosti sa podľa neho nič nezmenilo, poistné treba vykazovať v zákonom stanovených termínoch, v rovnakej štruktúre a forme.

Zachovaný zostáva aj spôsob vykazovania, zamestnávateľ tak vykazuje poistné za zamestnávateľa aj za zamestnanca. "Napriek tomu, že má odložené alebo odpustené odvody za časť zamestnávateľa, nevykazuje z tohto dôvodu nulové poistné, keďže za zamestnanca poistné naďalej uhrádzal a uhrádza," informuje poisťovňa.

Sociálna poisťovňa odoslala minulý mesiac 9 349 esemesiek a e-mailov, v ktorých upozornila 5 687 zamestnávateľov na neodovzdané povinné mesačné výkazy za zamestnancov. Išlo o výkazy za marec tohto roka. "Na základe upozornenia 1 030 zamestnávateľov zaslalo do Sociálnej poisťovne mesačný výkaz poistného, čo je viac ako 18 %," uviedol Višváder.
 
Zdroj: SITA, Foto: redakcia


Sponzorované odkazy