Banky na Slovensku sú na krízu podľa NBS pripravené, avšak musia čeliť viacerým rizikám02.06.2020 (17:30)

Podľa centrálnej banky ročný prepad zisku bánk môže byť niekde okolo 70 %.

Banky na Slovensku sú na krízu dobre pripravené. "Majú dostatok kapitálu a likvidity, čo je prvý dobrý predpoklad na zdolanie krízy," povedal na utorkovej tlačovej konferencii člen bankovej rady a výkonný riaditeľ úseku obozretného dohľadu v Národnej banke Slovenska Vladimír Dvořáček. Svet je podľa neho na prahu vážnej hospodárskej recesie. "Je tu veľká miera neistoty. Keď kríza skončí, svet bude už iný, nebude taký istý ako predtým," konštatuje Dvořáček.

Centrálna banka očakáva prepad domácej ekonomiky a podľa Dvořáčka bude dôležité, ako bude fungovať srdcovocievny systém ekonomiky, a to je finančný trh, respektívne banky. V súčasnosti disponujú banky na Slovensku oveľa vyšším kapitálom, než v prípade svetovej finančnej krízy. Prispelo k tomu aj to, že akcionári ponechali zisk bánk za minulý rok na Slovensku. Avšak ziskovosť bánk výrazne klesá. Je to podľa Dvořáčka najmä preto, že banky majú vyššie náklady na kreditné riziko, čiže vytvárajú opravné položky na úvery. Vplyv na ziskovosť má aj zdvojnásobenie bankového odvodu. Ročný prepad zisku bánk môže byť podľa centrálnej banky niekde okolo 70 %. "Bez zdravých bánk nedôjde k oživeniu ekonomiky," povedal Dvořáček.

Rizikom pre banky sú nesplácané úvery, a teda nárast zlyhaných úverov. Vláda prijala rôzne opatrenia, aby tieto zlyhané úvery nezačali rásť hneď. Čiže negatívny jav sa neprejaví okamžite, no národná banka predpokladá, že sa prejaví v budúcom roku. "Kúpili sme si čas na to, aby sme sa lepšie pripravili," uviedol Dvořáček. Ďalším vážnym rizikom je podľa neho riziko zhoršenia dostupnosti financovania, čo je pre oživenie ekonomiky kľúčové. Prvá reakcia bánk na krízu bolo sprísnenie poskytovania úverov. "Toto bolo naozaj dramatické," povedal Dvořáček. Podľa neho je dôležité, aby sa prijali opatrenia na úrovni vlády, ktoré umožnia lepší tok pomocou štátnych garancií.

Ako ďalej pokračoval riaditeľ odboru dohľadu na makroúrovni v centrálnej banke Marek Ličák, riziká existujú aj v ostatných sektoroch finančného trhu. V rámci poistného sektora sú to náklady na poistné plnenia. Ďalším rizikom sú požiadavky na predčasné ukončenie a vyplatenie poistných zmlúv v životnom poistení. "Zatiaľ výrazné odkupy nevidíme," povedal Ličák. No ak by kríza pokračovala a finančná pozícia klientov by sa zhoršovala, mohlo by sa to podľa neho zmeniť. Výrazné prepady však nastali vo výkonnosti fondov. Je to ale podľa Ličáka prirodzený následok na finančných trhoch. Avšak nenastali žiadne výbery a ani panika, ako bolo možné vidieť v roku 2009. "Klienti sú už vyzretejší, vyčkávajú a čakajú, že trhy sa vrátia na pôvodne úrovne," dodal Ličák.
 
Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák


Sponzorované odkazy