Samosprávy sú pri poplatku za miestny rozvoj opatrné02.06.2020 (17:00)

Prieskum ZMOS-u ukázal, že 62,3 percent samospráv poplatok za rozvoj nemá zavedený a ani neuvažujú nad jeho schválením.

Uzákonením poplatku za rozvoj sa rozšírili príjmové možnosti samospráv. Z prieskumu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) vyplynulo, že 62,3 percenta samospráv tento poplatok nemá zavedený a ani neuvažujú nad jeho schválením. Ďalších 23,8 percenta primátorov a starostov odpovedalo, že poplatok zavedený nemajú, ale o ňom uvažujú. Skúsenosti s ním má 7,8 percenta samospráv, pričom 6,1 percenta opýtaných sa k tomuto nevedelo vyjadriť. ZMOS prieskum uskutočni v čase od 2. marca do 10. apríla 2020 na vzorke 466 respondentov. Agentúru SITA o tom informoval ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák.

Samosprávy, ktoré tento poplatok zaviedli mali v prvom rade finančné očakávania. Presnejšie, 83,3 percenta respondentov uviedlo ako dôvod jeho zavedenia zvýšenie príjmových možností svojho mesta či obce. Ďalšími dôvodmi boli regulácia investičnej činnosti, ktorú ako dôvod uviedlo 33,3 percenta, reguláciu výstavby v obci deklarovalo 25 percent, konkrétne projekty, pre ktoré bol zavedený poplatok uviedlo 22,2 percenta starostov a primátorov.

Ďalšími dôvodmi bola dostatočná informovanosť o výhodách zavedenia poplatku, čo konštatovalo 16,7 percenta. Dostatočnú investičnú činnosť ako dôvod zavedenia poplatku vidí 13,9 percenta. Regulácia novoprisťahovaných obyvateľov do obce bol dôvod pre 2,8 percenta, disponovanie dostatočnou finančnou analýzou očakávaných príjmov, ktorá viedla k zavedeniu poplatku, bola v prípade 2,8 percenta. Iné dôvody zavedenia poplatku sa vzťahovali na 8,3 percenta respondentov, ktorí mohli uviesť viac ako jednu odpoveď. Preto percentuálne vyjadrenie prevyšuje 100 percent.

Starostovia a primátori zaradení do prieskumu sa vyjadrili aj k dôvodom nezavedenia poplatku za miestny rozvoj. Vzhľadom na slabú investičnú činnosť v samospráve nevidí dôvod zavedenia poplatku 52,8 percenta opýtaných. Nedostatok informácií o tomto finančnom nástroji vyjadrilo 13,6 percenta. Dôvod v nepopulárnosti zavedenia poplatku vidí 11,3 percenta respondentov. Nezavedenie ako konkurenčnú výhodu bol postoj 7,5 percenta. Za legislatívne nevhodné nastavenie poplatku, ktoré bráni jeho zavedeniu sa vyjadrilo 4,5 percenta. Iné dôvody konštatovalo 8 percent a nevedelo sa vyjadriť 7,3 percenta opýtaných.
 
Zdroj: SITA, Foto: redakcia


Sponzorované odkazy