Predaj OTP Banky Slovensko nemá vplyv na aktivity poisťovne Groupama21.02.2020 (09:10)

Tento týždeň bola zverejnená informácia o predaji slovenskej dcéry OTP Bank, OTP Banky Slovensko, skupine KBC, ktorá by mala byť neskôr zlúčená s ČSOB Bankou.

Poisťovňa Groupama, ktorá je strategickým partnerom OTP Banky Slovensko, potvrdzuje, že táto zmena nemá žiadny vplyv na poisťovacie aktivity Groupamy na Slovensku. Zmluvy našich klientov, ktoré boli uzatvorené v rámci spolupráce s OTP Bankou Slovensko zostávajú samozrejme v platnosti a v tomto smere nie sú potrebné žiadne ďalšie kroky zo strany klientov.

Poisťovňa Groupama ako člen silnej medzinárodnej poisťovacej skupiny, všetky svoje obchodné aktivity a portfólio adekvátne riadi a diverzifikuje, vďaka čomu minimalizujeme vonkajšie vplyvy a ich dopad na svoje obchodné záujmy.

V posledných rokoch prešla poisťovňa Groupama masívnym vývojom v oblasti rastu portfólia, diverzifikácie rizika, profitabilného fungovania a najmä v uzatváraní partnerstiev s našimi sprostredkovateľmi i ďalšími obchodnými partnermi. Preto, bez ohľadu na súčasnú situáciu okolo OTP, bude Groupama poisťovňa pokračovať v ďalšom vývoji a raste v roku 2020 aj v nasledujúcich rokoch.

(Tlačová správa)
 
Zdroj: Groupama poisťovňa, Foto: Groupama poisťovňa


Sponzorované odkazy