Slovenskí spotrebitelia uprednostňujú biometrické overovanie platieb pred heslami19.02.2020 (16:00)

Najpopulárnejšou formou biometrie je na Slovensku rozpoznávanie odtlačku prsta.

Slovenskí držitelia kariet majú stále väčší záujem o biometrické potvrdzovanie platieb. Vnímajú ho ako bezpečnejšiu metódu než tradičné zadávanie hesla. Ako ďalej vyplýva z regionálnej štúdie spoločnosti Visa, najpopulárnejšou formou biometrie je na Slovensku rozpoznávanie odtlačku prsta. Vyskúšalo si ho 59 % opýtaných držiteľov kariet a 40 % ho pri platení využíva pravidelne. Ďalšie biometrické metódy sú využívané zriedkavejšie, napríklad so skenovaním oka má skúsenosť len 13 % užívateľov.

Záujem o biometriu rastie, pretože sa pohodlnejšie používa. Objednávku v e-shopoch totiž neukončí platbou 63 % zákazníkov a pre 19 % z nich je dôvodom práve to, že zabudli svoje heslo. Ako povedal generálny riaditeľ Visa pre Českú republiku a Slovensko Marcel Gajdoš, digitalizácia v bankách a finančných inštitúciách zažíva na Slovensku vzostup. "Zavádzaním inovatívnych riešení reagujú firmy na zvyšujúcu sa potrebu ochrániť užívateľov pred potenciálnymi hrozbami. Biometria je moderným nástrojom, ktorý nám pomáha prekonávať tieto nástrahy. Ide ruka v ruke s legislatívnymi nárokmi na bezpečnosť, a vďaka modernej technológii sú dnešné metódy overenia totožnosti ľahšie a rýchlejšie ako napríklad štandardné využívanie hesiel," dodal Gajdoš.

Zo štúdie vyplýva, že rovnaké heslo na všetkých účtoch používa 12 % a na viacerých účtoch ich opakuje až 61 % zákazníkov e-shopov. Opakujúce sa heslá ich pritom robia podľa spoločnosti Visa zraniteľnejšími, pretože ak hacker heslo odhalí, môžu čeliť opakovaným útokom. Riešením môže byť zasielanie jednorazových kódov, no výskum ukázal, že pre užívateľov to nie je najpreferovanejšia metóda.

Výskum spoločnosti Visa ukazuje na zvyšujúcu chuť verejnosti používať biometrické overovanie. To, že si nemusia pamätať množstvo hesiel považuje za výrazný benefit 37 % opýtaných držiteľov kariet a 34 % oceňuje, že biometrické údaje je nemožné zabudnúť či stratiť. V rámci overovania identity pri platbách je pre 83 % spotrebiteľov kľúčová možnosť výberu medzi viacerými biometrickými metódami ako odtlačky, rozpoznávanie tváre či sken oka. Medzi dôvody ich voľby patria osobné preferencie, bezpečnosť či miesto a situácia, v ktorej užívateľ platbu realizuje.
 
Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák


Sponzorované odkazy