Zdravotné poisťovne si za september udržali platobnú schopnosť08.11.2019 (16:30)

Ani jedna poisťovňa nevykázala záväzky, ktoré by boli viac ako 30 dní po lehote splatnosti.

 Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera aj Union zdravotná poisťovňa si za september tohto roka udržali platobnú schopnosť. Informoval o tom Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) vo svojom vestníku. Všetky tri zdravotné poisťovne v septembri vykázali nulové záväzky viac ako 30 dní po lehote splatnosti.

Podľa zákona o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou sa platobná schopnosť zdravotnej poisťovne preukazuje schopnosťou uhrádzať svoje záväzky voči poskytovateľom v lehote, ktorá nepresiahne 30 kalendárnych dní odo dňa zmluvne dohodnutej lehoty splatnosti záväzkov voči poskytovateľom.

Platobná schopnosť zdravotnej poisťovne je podľa zákona zabezpečená, ak zdravotná poisťovňa neeviduje záväzky voči poskytovateľom, ktoré sú viac ako 30 dní po lehote splatnosti, v objeme prevyšujúcom 0,2 % objemu všetkých záväzkov počas troch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.
 
Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák


Sponzorované odkazy