ZMOS bude zisťovať, či si majú obyvatelia malých obcí kde nakúpiť jedlo10.10.2019 (14:15)

V prieskume bude ZMOS zisťovať napríklad to, v koľkých malých obciach sa nenachádza obchod s potravinami.

Dostupnosti potravín v obchodoch na vidieku sa venuje ďalší prieskum, ktorý uskutoční Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). Ako informoval hovorca ZMOS-u Michal Kaliňák, v prieskume budú zisťovať, v koľkých malých obciach do 250 a do 500 obyvateľov sa nenachádza obchod s potravinami, či obyvateľom takýchto obcí vozia jedlo príbuzní, či ich nákup zabezpečuje obec spoločne podľa dohody s obyvateľmi alebo či do obce chodí pojazdná predajňa. Ak obec obchod má, prieskum zisťuje, kto je jeho prevádzkovateľom a aké má otváracie hodiny.

Prieskum sa pýta reprezentatívnej vzorky 320 starostov na ich názor na možné riešenia problému, teda či by obec mala záujem zúčastniť na prevádzkovaní obchodu alebo či by mala záujem zabezpečiť dovoz potravín iným spôsobom. „Prístup k základným potravinám v predajniach na vidieku je v prípade malých obcí problém, ktorý súvisí so znižovaním kvality života, a zvyšovaním odkázanosti obyvateľov od alternatívneho zabezpečenia potravín,“ uviedol Kaliňák.

Výsledky prieskumu budú podkladmi na ďalšiu prácu v rámci národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu. ZMOS plánuje uskutočniť celkovo 21 vlastných prieskumov, ktoré mapujú rôzne oblasti činnosti miestnej územnej samosprávy. Na ich účely si vytvoril vlastný softvérový analytický nástroj na zber, sumarizáciu a vyhodnocovanie dát. Zaškolili tiež anketárov, ktorí spolupracujú so samosprávami zaradenými do jednotlivých prieskumov.

Na Slovensku funguje približne 2900 samostatných obcí. V obciach do 500 obyvateľov žilo podľa Štatistického úradu SR vlani zhruba 300-tisíc z celkového počtu 5,4 milióna obyvateľov.
 
Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák


Sponzorované odkazy