Návrh na nahradenie rodných čísel nakoniec predložia na Radu vlády pre digitalizáciu09.10.2019 (15:10)

To že návrh rezortu vnútra neprináša reálne benefity a okrem toho nebol ani prerokovaný v Rade vlády pre digitalizáciu kritizovalo dnes združenie Slovensko.Digital.

Návrh na nahradenie rodných čísel nakoniec rezort vnútra predloží na rokovanie Rady vlády pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh. Novinárom to dnes povedal hovorca ministerstva Petar Lazarov po tom, čo bol návrh vypustený z dnešného rokovania vlády. „Práve preto, aby bolo všetko čo najtransparentnejšie," uviedol s tým, že ide o vysoko odbornú tému, ktorá by sa namala politizovať.

To že návrh rezortu vnútra neprináša reálne benefity a okrem toho nebol ani prerokovaný v Rade vlády pre digitalizáciu kritizovalo dnes združenie Slovensko.Digital. Ako povedal Ľubor Illek zo združenia, nepoznajú dôvody takéhoto porušenia štatútu Rady vlády, no z doterajšej veľmi slabej komunikácie ministerstva vnútra o tomto zákone majú pocit účelového obchádzania odbornej diskusie. „Akoby ministerstvo vedelo, že ním presadzovaný koncept má vážne nedostatky,” dodal Illek.

Z technického hľadiska je prechod z rodného čísla na iný univerzálny identifikátor podľa Slovensko.Digital uskutočniteľný, chýba však vyhodnotenie, či je potreba takejto zmeny väčšia ako finančné a spoločenské náklady na jej uskutočnenie. „Všetci odborníci, s ktorými sme sa rozprávali, krútia hlavou nad plánom zaviesť nezmyselné sektorové identifikátory. Tu vidíme tragédiu slovenského eGovernmentu pod drobnohľadom. Ide sa zaviesť komplikované riešenie, ktoré bude navždy pohlcovať peniaze na prevádzku a údržbu, pritom v skutočnosti ho nikto nepotrebuje a ministerstvo vnútra ním stráca čas namiesto toho, aby sa venovalo dôležitejším veciam, napríklad zlepšeniu svojich elektronických služieb, ktoré majú roky známe nedostatky,“ zdôraznil Illek.

Aktuálna podoba zákona podľa Slovensko.Digital obsahuje množstvo zmien oproti verzii z medzirezortného pripomienkového konania, pričom tieto zmeny, ich účel a dôsledky neboli doteraz v odborných fórach venovaných informatizácii verejnej správy prezentované. „Vzhľadom na rozsah zmien sme presvedčení, že by predkladateľ mal pripomienkové konanie zopakovať," uvádza združenie. Ministerstvo vnútra tiež podľa združenia stále nevypracovalo detailnejšiu analýzu, aké celkové náklady budú spojené s prechodom na nové identifikátory. „Pritom ide o náklady verejnej správy aj privátnej sféry. Taktiež chýba cielená analýza dopadov na podnikateľské prostredie. Bez takýchto analýz je pritom nemožné seriózne zvažovať, či sa prechod vôbec oplatí," dodalo združenie.

Zavedenie sústavy identifikátorov namiesto rodných čísel podľa ministerstva vnútra odporúča Slovensku z dôvodu bezpečnosti občanov aj Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Rodné číslo totiž podľa ministerstva požiadavkám dnešných informačných systémov už nepostačuje. „Jedným z dôvodov je chybovosť pri jeho prideľovaní a následné neželané duplicity, ktoré spôsobujú v reálnom živote problém najmä občanovi. Ďalším je napríklad možnosť zneužitia osobných údajov, ktoré rodné číslo obsahuje. Je možné z neho zistiť vek a pohlavie nositeľa, čo pri hromadnom spracovaní môže poskytnúť pre určité subjekty zaujímavé informácie s komerčným využitím," konštatuje rezort. Vláda sa má návrhom rezortu zaoberať na dnešnom zasadnutí.
 
Zdroj: SITA, Foto: redakcia


Sponzorované odkazy