Pohľadávky Sociálnej poisťovne presahujú 800 miliónov, za polrok stúpli o 30 miliónov16.09.2019 (15:30)

Za nárastom objemu pohľadávok poisťovne pritom stoja nemocnice, ktorých dlhy voči poisťovni vzrástli aj po ich oddlžovaní zo štátnych finančných aktív.

Takmer o 30 miliónov eur na 809 miliónov eur stúpli za prvý polrok tohto roka pohľadávky Sociálnej poisťovne. Za nárastom objemu pohľadávok poisťovne pritom stoja nemocnice, ktorých dlhy voči poisťovni za pol roka vzrástli o 39,5 milióna eur. Vyplýva to zo správy o hospodárení Sociálnej poisťovne za január až jún tohto roka. Záväzky nemocníc voči Sociálnej poisťovni pritom rastú aj po ich oddlžovaní zo štátnych finančných aktív.

Pohľadávky Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam v pôsobnosti rezortu zdravotníctva ku koncu júna tohto roka dosiahli takmer 169 miliónov eur. Od konca minulého roka sa zvýšili o 36,3 milióna eur. Nárast pohľadávok pre neplatenie mesačných odvodov evidovala poisťovňa pri šiestich zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva. Išlo o Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Fakultnú nemocnicu J. A. Reimana Prešov, Národný ústav detských chorôb Bratislava, Fakultnú nemocnicu s poliklinikou Žilina, Národnú transfúznu službu SR v Bratislave a Univerzitnú nemocnicu v Martine.

Voči transformovaným zdravotníckym zariadeniam zaznamenala poisťovňa ku koncu júna tohto roka pohľadávky vo výške 19,1 milióna eur, čo bolo medziročne viac o 3,1 milióna eur. "Nárast pohľadávok pre neplatenie mesačných odvodov v súčasnosti evidujeme pri troch transformovaných zdravotníckych zariadeniach," uviedla poisťovňa. Ide o Nemocnicu s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocnicu s poliklinikou v Považskej Bystrici a Sanatórium Tatranská Kotlina, n. o.

S procesom oddlžovania zdravotníckych zariadení, ktorý je rozložený na tri etapy, začalo Ministerstvo zdravotníctva SR počas minulého roka. Oddlžovanie sa týka veriteľov nemocníc, či veriteľov Národnej transfúznej služby. V prvej etape, ktorá sa skončila v júli minulého roka, bola oddlžovaná suma 339 miliónov eur. Po tomto oddlžení v júli minulého roka klesli pohľadávky Sociálnej poisťovne voči nemocniciam o 182 miliónov eur na 112 miliónov eur. Od konca júla 2018 do konca júna tohto roka však pohľadávky poisťovne voči nemocniciam vzrástli o 76 miliónov eur na 188 miliónov eur. Druhé kolo oddlžovania sa začalo v novembri minulého roka a týka sa pohľadávok za vyše 55 miliónov eur. Administratívne procesy k tejto etape oddlžovania sa skončili začiatkom marca tohto roka. V treťom kole by sa mali nemocnice oddlžiť o 95 mil. eur. "Aktuálne čakáme na uvoľnenie zdrojov od Ministerstva financií SR, následne sa uskutoční transfer na bankové účty jednotlivých veriteľov. V tomto kole ide o sumu 95 mil. eur," uviedlo pre agentúru SITA ministerstvo zdravotníctva.

Súčasťou oddlžovania boli aj ozdravné plány, ktoré každá nemocnica musela prijať a plniť, aby mohla oddlžovanie využiť. "Ozdravné plány nemocníc sú vyhodnocované priebežne a ich realizácia a plnenie je v súlade s vládou schválenou koncepciou oddlžovania nastavená na viac rokov. Nemocnice postupne napĺňajú ciele stanovené v ozdravných plánoch, oddlžovanie pomáha znižovať záväzky voči dodávateľom, ktorí sa do oddlženia prihlásia," informovalo ministerstvo.

Koncepciu oddlženia zdravotníckych zariadení schválila na svojom rokovaní vláda ešte v septembri 2017. Cieľom koncepcie je podľa rezortu riešiť finančnú situáciu nemocníc vo vzťahu k ich veriteľom v oblasti existujúceho stavu záväzkov po lehote ich splatnosti, ako aj realizáciu opatrení na úrovni nemocníc s cieľom zamedzovať ich ďalšiemu zadlžovaniu.
 
Zdroj: SITA, Foto: redakcia


Sponzorované odkazy