DSS NN zdvojnásobila vlaňajší polročný zisk30.08.2019 (14:31)

Čistý zisk penzijnej firmy v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka stúpol o 554 tisíc eur na takmer 1,1 milióna eur.

Dôchodková správcovská spoločnosť (DSS) NN, a. s. za prvý polrok tohto roka zdvojnásobila vlaňajší polročný čistý zisk. Kým v prvom polroku minulého roka zarobila 521 tisíc eur, v prvom polroku tohto roka jej čistý zisk stúpol na takmer 1,1 milióna eur. "Nárast zisku bol spôsobený predovšetkým vyšším trhovým zhodnotením aktív v správe a tým aj vyššou odmenou, ktorá je z tohto zhodnotenia odvodená," uviedla spoločnosť vo svojej správe o hospodárení za prvý polrok tohto roka.
Výnosy penzijnej spoločnosti za prvých šesť mesiacov tohto roka predstavovali 2,67 milióna eur a náklady 1,3 milióna eur. "K 30. júnu 2019 dosiahla odmena za zhodnotenie aktív 1 mil. eur, čo v medziročnom porovnaní predstavuje nárast o 0,65 mil. eur," skonštatovala spoločnosť. Finančné výnosy spoločnosti dosiahli 22 tisíc eur. Náklady na odplaty a provízie evidovala spoločnosť vo výške 98 tisíc eur a ostatné prevádzkové náklady na úrovni 595 tisíc eur. Personálne náklady firmy predstavovali 432 tisíc eur.

Jediným akcionárom dôchodkovej spoločnosti je NN Životná poisťovňa, a. s. V súčasnosti eviduje DSS NN vo svojich dôchodkových fondoch čistú hodnotu majetku sporiteľov v objeme 923 miliónov eur.


Zdroj: SITA, Foto: redakcia


Sponzorované odkazy