Na pieskoviskách je riziko ochorenia a poranenia, varuje Úrad verejného zdravotníctva14.06.2019 (13:00)

Prevádzkovatelia zariadení pre deti a mládež aj obce majú povinnosť pieskoviská pravidelne čistiť a udržiavať

Prevádzkovatelia zariadení pre deti a mládež aj obce majú povinnosť pieskoviská pravidelne čistiť a udržiavať. Stav pieskoviska pred vstupom dieťaťa by si však mali vizuálne kontrolovať aj rodičia, pomôžu tak minimalizovať možné riziko ochorenia či poranenia dieťaťa. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozorňuje, že na pieskoviskách sa môžu vyskytnúť mnohé nebezpečenstvá, ktoré vážne ohrozia zdravie dieťaťa. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková.

Prevádzkovatelia musia počas sezóny pieskovisko čistiť, prekopávať, prehrabávať a polievať pitnou vodou alebo vodou zodpovedajúcou požiadavkám na kvalitu vody najmenej raz za dva týždne. O čistení a udržiavaní pieskoviska musia viesť záznamy. Sezóna pieskovísk trvá od 1. marca do 30. novembra. "Každý regionálny úrad verejného zdravotníctva v SR má vypracovaný vlastný plán kontrol. Pracovníci odborov hygieny detí a mládeže preverujú technický stav pieskovísk, ich čistenie, udržiavanie a odobraté vzorky piesku podrobujú mikrobiologickým a parazitologickým rozborom,“ uviedla vedúca Sekcie ochrany a podpory zdravia a špecializovaných činností ÚVZ SR Jana Hamade. Prevádzkovatelia pieskovísk sú povinní aj technickými opatreniami zabrániť vstupu zvierat do pieskovísk, prípadne zabezpečiť ich zakrývanie vhodnou fóliou.

Vo všeobecnosti je možné zdravotné riziká na pieskoviskách rozdeliť do dvoch skupín – na mikrobiálne a na mechanické. "Deti sa pri nedostatočnej hygiene môžu nakaziť rôznymi bakteriálnymi, parazitárnymi a vírusovými ochoreniami,“ zdôraznila odborníčka. Najčastejším zdrojom parazitárnych infekcií sú exkrementy psov a mačiek. Medzi ochorenia z pieskovísk tak patrí toxokaróza, toxoplazmóza, giardióza, shigelóza a salmonelóza.

Toxokaróza je parazitárne ochorenie, pôvodcom je škrkavka psia a mačacia, dieťa sa nakazí vajíčkami škrkaviek. Spôsobuje poškodenie vnútorných orgánov. Zdrojom nákazy toxoplazmóza je mačací trus, dieťa sa nakazí prostredníctvom vajíčok. Zvyčajne sa prejaví až v dospelosti. U tehotných žien vyvoláva infekcia ťažké poškodenie plodu, resp. potrat. Ďalšie nebezpečné ochorenie je aj giardióza. Pôvodcom tejto nákazy je takisto mačka, prejavuje sa tráviacimi ťažkosťami. Pôvodcom ochorenia shigelóza je baktéria Shigella dysenteriae, do úst sa dostane špinavými rukami, prejavuje sa horúčkou, nevoľnosťou, zvracaním, bolesťami brucha a vodnatými hnačkami, hrozí ťažká dehydratácia, najmä u najmenších detí. Pri salmonelóze je najčastejším pôvodcom baktéria Salmonela enteritidis Po skonzumovaní znečisteného piesku sa prejaví vodnatými hnačkami, bolesťami hlavy a vysokým teplotami, aj tu hrozí najmä u menších detí ťažká dehydratácia.

Deti sa na pieskovisku môžu aj poraniť. Napríklad injekčnými ihlami alebo kúskami skla, pričom hrozí možnosť nakazenia vírusovými hepatitídami typu B a C a HIV. "Vírus HIV je citlivý na vonkajšie prostredie, preto riziko prenosu ochorenia pri poranení injekčnou striekačkou nie je vysoké. Na rozdiel od vírusov hepatitídy B, ktoré sú 100-krát infekčnejšie a nakaziť sa nimi dá aj z niekoľko týždňov zaschnutej krvi. Najnebezpečnejší je vírus hepatitídy typu C, ktorý vyvoláva závažné ochorenie, často prechádza do chronického štádia a je nevyliečiteľné,“ prízvukuje Hamade.

Úrad verejného zdravotníctva odporúča rodičom, aby dbali, aby deti dodržiavali základné hygienické návyky a rešpektovali pokyny pediatra, pokiaľ ide o ich očkovanie. V prípade poranenia dieťaťa napríklad znečistenou injekčnou striekačkou ranu treba ošetriť, dezinfikovať a informovať pediatra. Kontrola technického stavu a bezpečnosti detských atrakcií na ihriskách je v kompetencii Slovenskej obchodnej inšpekcie.
 
Zdroj: SITA, Foto: Ryan Bruce, Burst.shopify.com


Sponzorované odkazy