Kde platíme za antibiotiká najviac? Pozrite sa na mape29.05.2019 (14:00)

Podľa Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb sú príčinou 33-tisícov úmrtí ročne baktérie, na ktoré nezaberajú žiadne antibiotiká. Tento problém sa volá antibiotická rezistencia a jednou z príčin je zbytočné/nadmerné užívanie antibiotík.

Zníženie nadmerného predpisovania antibiotík nie je pre Dôveru nová téma. Dlhodobo o nej hovoríme s lekármi a dnes už časť z nich odmeňujeme podľa toho, ako predpisujú tieto lieky.

Spotrebu antibiotík sme interne analyzovali z mnohých uhlov pohľadu. Verejnosti prinášame pohľad na priemernú výšku nákladov na antibiotiká pre našich poistencov podľa jednotlivých okresov, ktorá rovnako vypovedá o spotrebe týchto liekov v regiónoch. Vychádzali sme z údajov od všeobecných lekárov a od lekárov v ambulantnej pohotovostnej službe v období od apríla do septembra 2018.

Čím je farebný odtieň na mape tmavší, tým boli priemerné náklad yna antibiotiká vyššie.

mapa

Z dostupných údajov vidíme, že rozdiely medzi jednotlivými regiónmi sú značné. Rozprávali sme sa s lekármi, aby sme zistili, čo je príčinou rozdielov. Sú to štyri dôvody:
  • Nátlak pacientov. Práve pacienti sú tí, ktorí vyžadujú od lekárov predpísanie antibiotík, hoci na to nie je dôvod. Podľa štúdie Health Protection Agency až 97 percent pacientov, ktorí požiadajú o predpis liekov, ich aj dostane.
  • Ambulancie pohotovostnej služby. Pacienti často „idú pre antibiotiká“ na pohotovosť aj vtedy, keď im ich všeobecný lekár odmietne predpísať. V pohotovostnej ambulancii sa potom opakuje scenár podľa bodu 1 a niekedy dôjde zo strany pacientov aj ku klamstvám.
  • Účelnosť preskripcie a dostupnosť lekárov v regióne.
  • Ekonomická sila regiónu. Počet návštev u lekára súvisí aj so silou ekonomiky alebo s mierou nezamestnanosti v regióne. V prípade ekonomicky vyspelejších regiónov pacienti s chrípkou alebo inými bežnými ochoreniami vyhľadávajú lekárov menej (dovolenka, práca z domu, „sick day“) ako v regiónoch s vyššou nezamestnanosťou. Menej návštev v ambulancii znižuje pravdepodobnosť, že pacient dostane liek na predpis – napríklad antibiotiká.
Neopodstatnené užívanie liekov nemá vplyv len na antibiotickú rezistenciu, ale aj na finančné prostriedky verejného zdravotného poistenia a peňaženky pacientov. Pri spätnom pohľade na naše dáta sme zistili, že len v roku 2017 sme zaplatili milión eur za antibiotiká predpísané na infekciu horných dýchacích ciest, ktorá sa však antibiotikami nelieči. Za 260-tisíc balení takto predpísaných liekov pacienti doplatili ďalších 560-tisíc eur.

Ak vás zaujímajú najdrahší pacienti z pohľadu spotreby antibiotík, tak sú to deti vo veku jeden až štyri roky. U dospelej populácie sú náklady na tieto lieky vyvážené. Tabuľka nižšie zobrazuje priemerné náklady na antibiotiká v danej vekovej skupine poistencov.

graf


Zdroj: www.dovera.sk, Foto: Sarah Pflug, Burst.shopify.com


Sponzorované odkazy