Wüstenrot poisťovňa počíta v tomto roku s rastom neživotného poistenia24.05.2019 (13:00)

V minulom roku hrubé predpísané poistné mierne kleslo, rast zaznamenalo len neživotné poistenie

Wüstenrot poisťovňa si pre tento rok stanovila za cieľ rast poistného v neživotnom poistení. Ako spoločnosť ďalej informovala vo výročnej správe, udržanie profitability z predchádzajúcich rokov bude v tomto roku zložité, a to najmä pre daň z poistenia, ako aj pre náklady v podobe množstva finančných a ľudských kapacít potrebných na implementáciu v procesoch a systémoch. Pri finančnom umiestnení prostriedkov bude firma aj naďalej využívať konzervatívny prístup, teda investície bude smerovať najmä do cenných papierov s investičným stupňom a s pevným výnosom.

V minulom roku hrubé predpísané poistné spoločnosti kleslo o 1,6 % na 56,3 mil. eur. Rástlo len neživotné poistenie. Celkový čistý zisk sa znížil o 63,7 % na 1,52 mil. eur. Dôvodom bol podľa vyjadrení poisťovne najmä nepriaznivý výsledok z finančného umiestnenia a poistné plnenia v neživotnom poistení. Firma vlani získala 85 166 nových klientov, z čoho 16 770 si uzatvorilo zmluvu v oblasti životného poistenia a 68 396 v oblasti neživotného poistenia. Všetky novouzavreté poistné zmluvy boli s ročným poistným vo výške 11 mil. eur.

Situácia na poistnom trhu vlani nebola na Slovensku podľa vyjadrení spoločnosti vôbec jednoduchá. Objavili sa viaceré vplyvy, ktoré vytvorili náročné prostredie na plnenie stanovených cieľov. Išlo napríklad o pretrvávajúci nízky záujem klientov o životné poistenie či vysokú škodovosť v neživotnom poistení, predovšetkým v oblasti autopoistenia. Taktiež to bola silná konkurencia na slovenskom finančnom trhu, dlhé diskusie k zavedeniu novej dane z poistenia, ktorá je na ťarchu profitability, a v neposlednom rade aj nadmerná volatilita na kapitálových trhoch, ktorá bola citeľná najmä v poslednom kvartáli minulého roka. "Po tomto spätnom pohľade na takéto prostredie plné výziev sa dosiahnuté výsledky javia ako úspech, aj keď sa nám nepodarilo zrealizovať všetky stanovené ciele," skonštatovala poisťovňa vo výročnej správe.

Wüstenrot poisťovňa, a. s. pôsobí na Slovensku od roku 1998, najskôr ako Wüstenrot životná poisťovňa. V roku 2003 sa zlúčila s Univerzálnou bankovou poisťovňou, ktorej kúpou zároveň vstúpila na trh neživotného poistenia. Nová Wüstenrot poisťovňa tak vznikla 1. januára 2004 a má univerzálnu licenciu. Wüstenrot je finančná skupina založená v Nemecku a Rakúsku. Na slovenskom trhu sa finančná skupina Wüstenrot etablovala v roku 1993 v oblasti stavebného sporenia.
 
Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák


Sponzorované odkazy