Nákupná cena surového kravského mlieka sa v januári medzimesačne zvýšila o 0,3 %14.03.2019 (10:30)

V medziročnom porovnaní s januárom 2018 bola priemerná nákupná cena surového kravského mlieka o 1,3 % nižšia.

Nákup surového kravského mlieka stúpol v januári na 69 019 ton, čo predstavovalo nárast o 4,2 % oproti predchádzajúcemu mesiacu. Priemerná nákupná cena tohto mlieka sa zvýšila na 33,26 eura za 100 kilogramov (eur/ 100 kg), pri medzimesačnom náraste o 0,3 %. Vyplýva to zo správy Agrárnych trhových informácií Slovenska (ATIS), ktorú zverejnila Pôdohospodárska platobná agentúra.

V januári 2019 nakúpili spracovatelia spolu 46 670 ton mlieka Q. triedy, čo bolo medzimesačne viac o 6,3 %. Nákup mlieka 1. triedy kvality dosiahol 21 900 ton, čo bolo o 0,4 % viac ako pred mesiacom. Neštandardného mlieka sa nakúpilo 449 ton, čiže menej o 14,8 %. Mlieko Q. triedy sa na januárovom nákupe podieľalo 67,6 %, mlieka 1. triedy bolo 31,7 % a neštandardné mlieko tvorilo 0,7 % z nákupu.

Medziročne nakúpili spracovatelia v januári 2019 surového kravského mlieka Q. triedy o 5,4 % menej. Mlieka 1. triedy kvality sa nakúpilo naopak o 7,2 % viac ako v januári 2018, nákup neštandardného mlieka medziročne klesol o 26,8 %.

Cena mlieka Q. triedy posilnila medzimesačne v januári 2019 o 0,6 % na 33,60 eur/100 kg. Nákupná cena mlieka 1. triedy naopak oslabila, a to o 0,6 % na 32,58 eur/100 kg. Cena neštandardného mlieka sa zvýšila o 10,8 % na 30,89 eur/100 kg. V medziročnom porovnaní s januárom 2018 bola priemerná nákupná cena surového kravského mlieka o 1,3 % nižšia. Nákupné ceny mlieka všetkých kvalitatívnych tried sa medziročne znížili od 0,9 % do 2,4 %. Stúpla iba cena neštandardného mlieka, a to o 7,7 %.
 
Zdroj: SITA, Foto: Mitul Shah, Burst.shopify.com


Sponzorované odkazy